Terug naar overzicht

Lesbisch ouderschap uiterlijk in 2013 verbeterd

Het wetvoorstel lesbisch ouderschap maakt het voor de duomoeder mogelijk om het kind van haar vrouwelijke partner te erkennen bij de burgerlijke stand. Nu moet een duomoeder nog een lange en omslachtige procedure bij de rechter voeren om het kind van haar partner te adopteren. Aanvankelijk zouden de nieuwe regels al in juli 2012 in werking treden, maar de indiening en behandeling van het wetvoorstel bij de Tweede Kamer liep vertraging op.

Staatssecretaris Teeven zegde ook toe dat de nieuwe regels tot erkenning van de genderidentiteit begin 2013 in werking treden. Transgenders moeten zich nu onherstelbaar onvruchtbaar laten maken voordat ze hun geslachtsregistratie bij de burgerlijke stand kunnen laten veranderen. Met de nieuwe wet, waar de ministerraad onlangs mee instemde, wordt het wijzigen van de geslachtsregistratie een stuk eenvoudiger en vervalt de zogenaamde ‘sterilisatie eis.’

Teeven deed zijn toezeggingen tijdens het jaarlijkse gesprek van COC Nederland met de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Daarin kwam minister Opstelten met een aantal toezeggingen om de veiligheid van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) te verbeteren.

_Staatssecretaris Fred Teeven, COC-voorzitter Vera Bergkamp, COC-directeur Koen van Dijk en minister Ivo Opstelten_.

Zo heeft elk politiekorps in Nederland vanaf medio 2013 een Roze in Blauw-eenheid, naar het voorbeeld van Amsterdamse korps. In het Amsterdam zet een groep ‘roze’ agenten en sympathisanten zich met succes in voor een betere aanpak van anti-LHBT geweld. In 2013 start ook een landelijke campagne om de aangiftebereidheid onder LHBT’s te vergroten. Nu doet maar een zeer klein deel van de LHBT’s aangifte wanneer ze met fysiek of verbaal geweld geconfronteerd wordt.

Om het wegtreiteren van LHBT’s uit hun woonomgeving tegen te gaan, zal ondermeer worden bezien of de zogenaamde voetbalwet kan worden aangescherpt. Minister Opstelten laat deze wet, die tot doel heeft om ernstige overlast aan te pakken, vervroegd evalueren en presenteert de resultaten voor de zomer van 2012.