Terug naar overzicht

OPROEP - DOE MEE aan EUROPESE LHBT-ENQUÊTE

Behalve incidentele nieuwsberichten over de discriminatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT-)mensen, is er in de Europese Unie (EU) nauwelijks onderling vergelijkbare informatie verzameld over de dagelijkse ervaringen van LHBT’s met betrekking tot discriminatie.

Daarom heeft het Agentschap voor Fundamentele Rechten (FRA) nu de allereerste online-enquête in de Europese Unie gemaakt om een juist beeld te krijgen van het leven van LHBT’s van 18 jaar of ouder.

Hiermee probeert het FRA hun ervaringen in kaart te brengen. De enquête wordt gehouden in alle 27 EU-lidstaten en Kroatië.

De resultaten van de enquête zullen de agenda voor de komende jaren voor de gelijke behandeling van LHBT’s bepalen, onder meer via de ontwikkeling van Europese richtlijnen voor gelijke behandeling van LHBT’s.
OPROEP - DOE MEE aan EUROPESE LHBT-ENQUÊTE
De enquêteresultaten zullen nationale en Europese overheden en niet-governementele organisaties (NGO’s) in staat stellen hun activiteiten doelgerichter te maken, met als doel LHBT’s te ondersteunen in hun leven en zich vrij te kunnen uiten in een niet-discriminerende omgeving.

De enquête is volledig anoniem – op geen enkele wijze zullen gegevens van de deelnemers en hun sessies worden opgeslagen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Gallup, een professioneel enquête- en adviesbureau.

Naarmate er meer mensen van verschillende achtergrond de enquete invullen, zullen de resultaten betrouwbaarder worden en zal er meer naar worden geluisterd. Het is dus van cruciaal belang voor het succes van de enquête dat deze een brede doelgroep bereikt via deelnemers die de enquête online invullen, per e-mail doorsturen, deze op sociale media plaatsen, of gewoon door hun eigen LHBT-vrienden uit te nodigen om deel te nemen.

Vanaf

maandag 2 april

a.s. start dit grootste LHBT-onderzoek dat ooit in Europa gehouden is.

Dit gebeurt door middel van een grootscheepse enquête die tot medio juni 2012 via LGBT Survey is in te vullen.

DOE MEE! JOUW ERVARING TELT!