Terug naar overzicht

Erkenning voor problemen LHBT’s in asielzoekerscentra

Uit het rapport van Deloitte, uitgevoerd in opdracht van de minister, blijkt dat 88 procent van de ondervraagde LHBT’s en christelijke asielzoekers zich niet veilig voelt in de asielzoekerscentra. Ze worden door medebewoners bedreigd, bespuugd, beledigd, genegeerd en geslagen. De asielzoekers vinden dat de centra onvoldoende optreden tegen discriminatie. Deloitte interviewde 17 LHBT’s en 26 christelijke asielzoekers.

In zijn brief aan de Tweede Kamer, erkent minister Leers dat LHBT’s en christelijke asielzoekers de opvangcentra als onveilig ervaren. De minister en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) onderschrijven het rapport en de meeste aanbevelingen van Deloitte om de situatie in de centra te verbeteren.

Zo zal het personeel van de asielzoekerscentra worden getraind om de problemen van LHBT-asielzoekers beter aan te pakken. Ook gaat het COA de afhandeling van discriminatieklachten strakker inrichten, met oog voor zichtbare resultaten.

Eerste stap

‘Dat de regering de ernstige problemen van LHBT’s in de asielzoekerscentra erkent, is een belangrijke eerste stap’, reageert COC-directeur Koen van Dijk. ‘Wij zullen de uitvoering van de maatregelen nauwgezet volgen’.

Medio 2012 spreekt het COC met minister Leers over de uitvoering van de maatregelen.

Het COC wijst al een aantal jaren op de onveiligheid die LHBT’s ervaren in asielzoekerscentra. Stichting Secret Garden, die opkomt voor de belangen van LHBT’s met een moslimachtergrond, publiceerde in 2010 een brochure met verhalen van LHBT-asielzoekers. Daarin worden de problemen bevestigd. Het onderzoek van Deloitte is het resultaat van de agendering door de belangenorganisaties.