Terug naar overzicht

Nog geen uitzetstop LHBT-asielzoekers naar Irak

COC Nederland vroeg begin maart om een uitzetstop, na brandbrieven van mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch over de levensgevaarlijke situatie voor LHBT’s in dat land. Volgens het COC moet de regering de situatie voor LHBT’s in Irak eerst nader onderzoeken en tot die tijd geen LHBT-asielzoekers uitzetten. Coalitiepartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV stemden vandaag tegen dat voorstel.

COC-voorzitter Vera Bergkamp reageert teleurgesteld. ‘Dit besluit brengt Irakese LHBT’s die met uitzetting bedreigd worden potentieel in gevaar. We rekenen er op dat minister Leers uiterst zorgvuldig naar individuele gevallen kijkt’.

Naar schatting van COC Nederland lopen momenteel tussen de 5 en 15 LHBT-asielzoekers het risico om naar Irak te worden uitgezet.

Ook Gerard Schouw van D66 is teleurgesteld dat zijn voorstel niet werd aangenomen. ‘We weten dat er momenteel gewelddadige acties gericht zijn tegen onder meer homoseksuelen in Irak, maar ondertussen sturen we vrolijk LHBT-asielzoekers die kant op. Dat vind ik onverantwoordelijk’, aldus het Kamerlid.

Op aandringen van COC en diverse Kamerfracties zegde minister Leers in maart wel toe dat de regering de situatie voor LHBT’s in Irak nader gaat onderzoeken. Nog voor de zomer verschijnt daarover een nieuw ambtsbericht. Ook besloot de minister LHBT-asielzoekers uit Irak in te delen in een andere categorie die iets meer bescherming biedt.

COC Nederland wil dat LHBT-asielzoekers uit Irak een status krijgen die vergelijkbaar is met die van LHBT’s uit Iran. LHBT’s uit Iran krijgen in Nederland asiel omdat zij in hun land van herkomst systematisch worden vervolgd.

Meer informatie