Terug naar overzicht

Vaticaan grijpt in bij vrijzinnige Amerikaanse Nonnen

Het Vaticaan heeft vier bisschoppen, onder leiding van aartsbisschop Peter Sartain van Seattle, belast met het toezicht op de hervormingen. Aartsbisschop Sertain zal geregeld verslag moeten uitbrengen, opdat het Vaticaan de vinger aan de pols kan houden.

De hervormingen betekenen ondermeer dat de statuten van LCWR aangepast zullen worden en de LCWR in de toekomst de instemming van het Vaticaan nodig heeft voor het vaststellen van de agenda en het uitnodigen van sprekers voor de LCWR-jaarvergadering.

De apostolische visitatiecommissie naar de gang zaken bij de LCWR stond onder leiding van kardinaal William Levada, hoofd van de Congregatie voor de Geloofsleer.

In een persverklaring laat de LCWR weten ‘verbluft te zijn over de conclusies’ van de visitatiecommissie. De uitslag van het onderzoek komt voor de LVWR ook als een ‘verrassing’, omdat kardinaal Levada klaarblijkelijk had toegezegd daarmee pas te zullen komen vlak voor de LCWR-jaarvergadering volgende maand. De LCWR gaat zich nu bezinnen op een inhoudelijk standpunt dat op de jaarvergadering zal worden zal worden besproken en vastgesteld.

Het onderzoek naar de gang van zaken bij de LCWR begon in 2009 naar aanleiding van de dramatische daling van het aantal nonnen en al eerder door het Vaticaan geconstateerde nalatigheid in het handhaven van de regel.

Het acht pagina’s tellende rapport van de commissie looft overigens ook de vele waardevolle bijdragen van de LCWR. Daarbij gaat het vooral om katholiek onderwijs, gezondheidszorg en sociale dienstverlening aan armen en gemarginaliseerden.

In de VS zijn nu nog zo’n 57.000 vrouwelijke religieuzen, waarvan de overgrote meerderheid is aangesloten bij de LCWR. Januari jl. werd het onderzoek onder de bijna 400 orden en congregaties afgerond.