Terug naar overzicht

Gemeente Leiden start met 'Jezelf zijn op school'

In het project worden scholen in het basisonderwijs, middelbaar onderwijs en het ROC gedurende drie jaar begeleid bij het zichtbaar maken van problemen op school, zoals pesten, en het zoeken van eigen oplossingen daarvoor.

De motie van Lise-Lotte Kerkhof van D’66, die werd ingediend en aangenomen tijdens de behandeling van de Perspectiefnota in juni 2011, riep het college op om met de scholen en belangenorganisaties in overleg te treden om voorlichting, met als doel homovriendelijkheid duurzaam te verankeren op scholen, mogelijk te maken. Middels een amendement wist de D’66-fractie bovendien alvast 15.000 euro voor het project te reserveren voor de komende 3 jaar.

Wat betreft de concrete invulling van het project zal het college van B&W nog voor de zomer met een voorstel komen en dit bespreken met de gemeenteraad.

Scholen die mee willen doen of meer informatie willen, kunnen mailen naar n.zwierstra(@)leiden.nl of bellen met 071-5167562.