Terug naar overzicht

Adoptie kind van partner vooral bij twee moeders

Vanaf 1 april 2001 kunnen paren van gelijk geslacht een kind adopteren. Daardoor nam aan het begin van deze eeuw het aantal partneradopties sterk toe. In 2009 volgde weer een toename. Deze toename hangt samen met de verruiming van de mogelijkheden voor partneradopties bij twee vrouwen per 1 januari 2009. Vanaf dat moment kon het adoptieverzoek al voor de geboorte van het kind ingediend worden bij een rechtbank.

Meer bij duomoeders dan bij heteroparen

In 2010 ging het bij partneradopties om in totaal 443 kinderen, van wie 366 bij duomoeders.

Het aantal partneradopties bij heteroparen is sinds de eeuwwisseling gedaald. In 2010 zijn bij deze paren 77 kinderen door de partner geadopteerd.

Duomoeders: vooral baby’s

Een duomoeder adopteert meestal een baby – in de regel het kind van haar vrouwelijke partner.
Adoptie kind van partner vooral bij twee moeders
Bij gemengde paren is dat juist een uitzondering en zijn de kinderen doorgaans ouder. In 2010 is bij de gemengde paren in meer dan de helft van de gevallen het kind zelfs 10 jaar of ouder.

Nieuwe wetgeving

Mede vanwege een jarenlange lobby door het COC ligt er momenteel nieuwe wetgeving bij het parlement om in het belang van het kind de juridische positie van de duomoeder in een lesbische relatie te versterken. De duomoeder zou op grond van dat wetsvoorstel al bij de geboorte van het kind van haar vrouwelijke partner van rechtswege of door erkenning het juridische ouderschap krijgen. Adoptie is dan niet langer nodig.

Naar verwachting wordt dit wetsvoorstel in de loop van dit jaar in behandeling genomen en zal het begin volgend jaar in werking treden.