Terug naar overzicht

Einde vergoeding Different-therapie lijkt in zicht

Zorgverzekeraars hebben jarenlang voor zonder het te weten via EuroPsyche voor miljoenen psychische zorg vergoedt voor alternatieve behandelingen – waaronder de homotherapie van Tot Heil des Volks/Different. Daar stoppen een aantal zorgverzekeraars nu mee, omdat onderzoek heeft aangetoond dat die zorg niet verleend werd door geregistreerde psychiaters of psychotherapeuten zoals wettelijk verplicht is.

Dat is gebleken tijdens een kort geding van EuroPsyche tegen zorgverzekeraar CZ dat 2 mei jl. diende voor de rechtbank in Breda. EuroPsyche eist daarin uitbetaling door CZ van ruim zeven ton aan declaraties over 2012. De zorgverzekeraar vermoedt overigens dat er aan EuroPsyche ook in 2010 en 2011 voor minstens zes miljoen euro ten onrechte declaraties vergoedt zijn.

Deze gang van zaken bevestigd volgens de Volkskrant de bevindingen van het College voor Zorgverzekeringen dat in april constateerde dat ‘zorgverzekeraars hebben weinig zicht op de geleverde zorg’. CZ wil daarom de regels aanscherpen om declaraties zoals die van EuroPsyche te voorkomen.

Voor EuroPsyche – een instelling waar 1200 hulpverleners bij aangesloten zijn met een jaaromzet van 24 miljoen euro – dreigt door het stopzetten van de betalingen door de zorgverzekeraars een faillissement.

EuroPsyche kwam begin dit jaar in het nieuws toen bekend werd dat deze instelling via een zogenaamde verlengde armconstructie de homotherapie van Tot Heil des Volks/Different bij de zorgverzekeraars declareert. Daar ontstond ophef over en leidde tot een onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) naar de Different-therapie. In dat onderzoek bleek dat Different niet met een erkende psychotherapeut werkt, geen deugdelijke diagnoses stelt en geen verantwoorde behandelplannen opstelt. Bovendien is de informatievoorziening aan cliënten volgens de IGZ onder de maat.

Voorzitter Vera Bergkamp van COC Nederland is blij dat er nu een einde lijkt te komen aan de vergoeding voor de Different-therapie via EuroPsyche. ‘Daarmee komt het beëindigen van vergoedingen van de homotherapie van Different in zicht’, zegt de COC-voorzitter. ‘Maar wat we willen is dat er een principieel besluit genomen wordt over dit soort homotherapieën. Die dienen niet vergoedt te worden en we hopen dat de minister van Volksgezondheid daartoe besluit’.

De rechter in het kort geding dat EuroPsyche tegen CZ heeft aangespannen doet over twee weken uitspraak. Tot die tijd geeft EuroPsyche geen commentaar. Wel heeft EuroPsyche op de eigen website een uitgebreide reactie op het artikel in de Volkskrant geplaasts.

Het CU-Kamerlid Esmé Wiegman heeft naar aanleiding van de berichtgeving in de Volkskrant inmiddels Kamervragen gesteld over de financiële situatie van EuroPsyche aan demissionair minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).