Terug naar overzicht

Christelijke LHBT'ers uit Europa komen samen in Amsterdam

Aandacht voor Oost-, Centraal- en Zuid-Europa

Het Europees Forum voor christelijke LHBT-groepen bestaat dit jaar 30 jaar en is uitgegroeid tot een organisatie met 43 aangesloten groepen. De laatste jaren sluiten meer groepen uit Oost-, Centraal- en Zuid-Europa zich aan.

‘Wij zijn blij dat de organisatie van de conferentie er vrijwel meteen voor heeft gekozen aandacht te besteden aan de positie van christelijke LHBT-mensen in Oost-, Centraal- en Zuid-Europa. De overheden worden daar in hun negatieve houding ten aanzien van LHBT-mensen te vaak gevoed door de conservatieve morele agenda van de kerken’, zegt voorzitter Diane Xuereb van het Europees Forum. ‘Dat willen wij graag aan de orde stellen. Juist als christelijke LHBT-organisaties kunnen wij hier van betekenis zijn door, waar wij dat kunnen, een bemiddelende en openbrekende rol te spelen’.

De voor iedereen toegankelijke conferentiedag van 18 mei a.s. in de Mozes & Aäronkerk in Amsterdam staat in het bijzonder in het teken van dit thema.

De acceptatie voorbij

Het thema van de conferentie Lead us beyond acceptance! is ontleend aan Galaten 3:28-29.
Christelijke LHBT'ers uit Europa komen samen in Amsterdam
Deze verzen spreken over de gelijkwaardigheid van alle mensen in Jezus Christus. Sociale acceptatie van christelijke mensen is een groot goed en daar wordt hard aan gewerkt.

De woorden uit Galaten willen tijdens de conferentie echter een appèl doen op christelijke LHBT-mensen niet alleen uit te zijn op acceptatie, maar vooral de eigen rol waar te nemen die zij hebben op basis van de gelijkwaardigheid van alle mensen in Jezus Christus.

‘Christelijke LHBT-mensen mogen er niet alleen naar streven te worden opgenomen in hun gemeenschappen, maar zij mogen er ook aan werken deze blijvend te veranderen’, zegt LKP-voorzitter Wielie Elhorst. ‘Daar worden kerken beter van’.

Europees Forum 2012

De organisatie van de conferentie van het Europees Forum 2012 wordt gecoördineerd door het LKP, de koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging in Nederland.

Tijdens de conferentie ontmoeten de deelnemers elkaar in workshops, bij lezingen, in kerkdiensten, in een dansfeest en meer.

Verschillende activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen. Meer informatie is te vinden op www.ef-amsterdam.eu en op www.lkp-web.nl. Het Europees Forum is te volgen via Twitter: @EF_Amsterdam.

Zie voor een overzicht van het congresprogramma:

Conferentie Europees Forum christelijke LHBT’s