Terug naar overzicht

41 gemeenten pakken lokaal LHBT-beleid op

Het Lokaal LHBT-project is een vervolg op het succesvolle Koploperproject Homo-emancipatie, waaraan de afgelopen vier jaar 18 gemeenten deelnamen. Deze koplopergemeenten gaan door, nu samen met 23 nieuwe G50 gemeenten. Zij gaan een lokale aanpak ontwikkelen voor de roze burgers in hun stad.

De afgelopen jaren voerden de koplopergemeenten succesvolle projecten uit om sociale acceptatie te verbeteren op school, in plaatselijke zorg- en welzijnsinstellingen, op straat en in de sport.

Grote steden als Amsterdam en Rotterdam blijven aandacht houden voor LHBT’s in hun grootstedelijk beleid, terwijl nieuw aangesloten kleinere steden als Oss en Sudwest Fryslân het project aangrijpen om de behoeften van LHBT’s in kaart te brengen en in te passen in regulier beleid.

Internationale conferentie

MOVISIE ondersteunt ambtenaren en wethouders door advies op maat te geven over een plan van aanpak, over welke partijen betrokken kunnen worden bij de uitvoering en te ondersteunen bij de vorming van lokale allianties. MOVISIE gaat de gemeenten ook als collectief via landelijke en regionale themabijeenkomsten ondersteunen.

Daarnaast gaat MOVISIE in Europa op zoek naar andere steden die actief beleid maken voor roze burgers. De Nederlandse steden krijgen informatie over hoe andere Europese steden roze beleid uitvoeren.

In mei 2013 organiseert MOVISIE samen met het ministerie van OCW een internationale conferentie voor ambtenaren uit heel Europa die werken aan LHBT-beleid.

IDAHO

41 gemeenten pakken lokaal LHBT-beleid op
Op 17 mei wordt wereldwijd stilgestaan bij homo- en transfobie tijdens IDAHO, de Internationale Dag tegen Homo/Transfobie. Ook in Nederland bundelen diverse roze burgers en organisaties op deze dag hun krachten.