Terug naar overzicht

Duitse kardinaal ziet ruimte liberale kerkvisie homorelaties

Volgens kardinaal Woelki is het heel goed mogelijk dat de Rooms-Katholieke Kerk haar huidige negatieve visie op relaties van paren van gelijk geslacht zal overdenken. Hij denkt dat het heel goed mogelijk is dat zijn kerk in de toekomst paren van gelijk geslacht ‘die verantwoordelijkheid voor elkaar nemen en een bestendige, monogame relaties hebben’ op vergelijkbare wijze zullen gaat beschouwen als heterorelaties.

Wel waarschuwt Woelki voor al te hoge verwachtingen op de korte termijn, want het binnenkerkelijke veranderingsproces kan nog lang duren. Bovendien zal de Rooms-Katholieke Kerk naar zijn overtuiging ook in de toekomst blijven vasthouden aan de visie dat het huwelijk enkel is voorbehouden aan heteroparen.

Deze uitspraken van een vooraanstaande katholieke geestelijke zijn op zich al opmerkelijk, maar des te meer omdat ze van kardinaal Woelki komen. Die heeft namelijk altijd de reputatie gehad een verbeten tegenstander van homoseksuelen in de kerk te zijn – ondermeer door zijn uitspraak dat ‘homoseksualiteit een aanslag op de Scheppingsorde’ is.

Vandaar dat er ook grote weerstand was tegen zijn benoeming afgelopen januari tot aartsbisschop van het LHBT-vriendelijke Berlijn. Sindsdien heeft Woelki zich echter terughoudend opgesteld. In een tv-interview verwierp hij bijvoorbeeld de uitspraak van kardinaal Richard Marx dat homoseksuelen ‘mislukte mensen’ zijn. Woelki zei daarop dat ‘homoseksuelen, zoals alle mensen, het evenbeeld van God zijn’ en daarom ‘liefdevol’ behandeld dienen te worden.

Zie voor meer informatie ons dossier Vaticaan.