Terug naar overzicht

Koninklijke onderscheiding voor Gea Zijlstra

Voortrekkersrol

Gea Zijlstra (1941) is al vanaf 1974 betrokken bij de werkgroep Geloof en Levensbeschouwing van het COC. Zijlstra heeft zich als één van de eerste en aanvankelijke weinige gelovige lesbiennes ingezet om te laten zien dat de combinatie van homoseksualiteit en geloof wel mogelijk is.

Ze heeft in die jaren actief deelgenomen aan vele gesprekken en voorlichtingsactiviteiten binnen kerken en scholen. Als kerklid heeft Zijlstra zich ontwikkeld tot een lekentheologe, onder andere door een actieve deelname aan de werkgroep Potten & Theologie.

Met haar grote kennis over geloof en homoseksualiteit heeft Zijlstra ook meegeschreven aan het hoofdstuk ‘Lesbische Levensbeschouwing’ in de in 2009 verschenen Lesbo Encyclopedie.

Een actieve en jarenlange rol heeft Zijlstra gehad als bestuurslid van het LKP, de koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging in Nederland.

Roze Zaterdag – Oecumenische viering

Gea Zijlstra zette zich ook in voor de organisatie en opzet van de oecumenische viering aan het begin van de jaarlijkse Roze Zaterdag.

‘Gea was nooit sterk op de voorgrond aanwezig, maar was door haar nauwgezetheid en doorzettingsvermogen het cement in ons bestuur’, zegt Arie Borgdorff, secretaris van het LKP-bestuur.

Godsdienst en gelijke behandeling

Gea Zijlstra zich in het bijzonder sterk gemaakt in de discussie over vrijheid van godsdienst en gelijke behandeling.

Een concreet voorbeeld daarvan is de behandeling van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) en de gewraakte enkele-feitconstructie. Zij onderscheidde zich daarin door een groot gevoel voor voorgeschiedenis en scherpe observatie en analyse.

Gea Zijlstra heeft deze deskundigheid ook ingebracht in het politieke lobbywerk van het COC. Vanaf 1988 als lid en vanaf 2004 als adviseur van de Landelijke Werkgroep Politiek van het COC.

‘Voor het COC is Gea’s inbreng dit terrein al tientallen jaren gezaghebbend en inspirerend’, zegt voorzitter Vera Bergkamp van COC Nederland.

Gea Zijlstra is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.