Terug naar overzicht

COC Amsterdam gaat Veilige Haven voortzetten

De activiteiten voor jongeren die begeleiding behoeven sluiten naadloos aan bij de expertise en de missie van het COC Amsterdam. Veilige Haven vangt op jaarbasis zo’n 100 cliënten op met hulpvragen. COC Amsterdam was bezorgd dat met het wegvallen van Schorer deze specifieke doelgroep in gedrang zou komen en heeft afgelopen drie maanden hard gelobbyd voor continuering.

‘Veilige Haven is uniek in Nederland en de afgelopen jaren is zeer veel expertise opgebouwd om cliënten die soms in levensbedreigende situaties zitten te ondersteunen’, aldus voorzitter Dennis Boutkan van COC Amsterdam.

COC Amsterdam is enorm blij met deze nieuwe activiteit. ‘Op deze manier borgen we de goede dienstverlening van Veilige Haven aan deze kwetsbare doelgroep samen met andere activiteiten die wij voor jongeren doen, zoals bijvoorbeeld voorlichting op scholen en Jong& Out. De voortzetting is een stap vooruit en belangrijk voor Amsterdam en de roze gemeenschap’, aldus COC Amsterdam.

De GGD gaat in opdracht van de gemeente Amsterdam komende maanden onderzoeken hoe de cliëntvraag op dit moment is en of de formule van Veilige Haven aan de behoefte van de doelgroep aangepast moet worden. Zij zal in september met een rapport komen. De gemeente Amsterdam zal later in het jaar dan een definitief besluit nemen over de wijze waarop zij Veilige Haven zal voortzetten.