Terug naar overzicht

Amerikaanse Conservatieve Joden erkennen homohuwelijk

Het Committee on Jewish Law and Standards heeft afgelopen donderdag gestemd over het Convenant for Loving Partners – een voorstel voor het houden van een ceremonie voor het sluiten van een huwelijk van een paar van gelijk geslacht. In het comité waren 13 stemmen voor, geen tegen en 1 onthouding. Zoals ook geldt voor de huwelijken van heteroseksuele paren, wordt de ceremonie enkel gehouden voor een paar waarvan beide partners joods zijn. Er werd tevens ingestemd met richtlijnen voor een scheidingsprocedure voor paren van gelijk geslacht.

‘Wij erkennen dat dit soort relaties afwijken van de relaties zoals die in de Talmoed genoemd worden onderdeel zijn van de wet van Mozes en Israël’, zegt commissievoorzitter rabbijn Eliot Dorff. ‘Maar we willen deze relaties vieren in dezelfde geest van heiligheid en vreugde zoals dat ook het geval is bij heteroseksuele huwelijken’.

De regeling is tot stand gekomen in overleg met homoseksuele en lesbische leden van de Conservatief Joodse gemeenschap. In feite legt het convenant richtlijnen vast voor iets wat in de praktijk al ingang gevonden had, want de afgelopen jaren waren er al rabbijnen die bereid waren een huwelijksceremonie te houden voor paren van gelijk geslacht.
Amerikaanse Conservatieve Joden erkennen homohuwelijk
Keshet, de LHBT-belangenorganisatie binnen de Conservaief Joodse gemeenschap, is nu gestart met The Equality Guide – een database met een overzicht van homovriendelijke rabbijnen.

Er leven ongeveer zeven miljoen Joden in Amerika, waarvan iets meer dan vier miljoen lid zijn van een van de denominaties binnen het Amerikaanse Jodendom. De Conservatieve Joden vormen de op één grootste denominatie (33 procent). Binnen het Reformjodendom (met 38 procent de grootste denominatie) en het kleine Reconstructionistische Jodendom (2 procent) worden de huwelijken van paren van gelijk geslacht al jarenlang erkent. Enkel de Othodoxe Joden (22 procent) wijzen het sluiten van huwelijken van paren van gelijk geslacht nog af.

Zes jaar geleden werd door de Conservatieve Joden ook al het verbod op het benoemen van homoseksuele of lesbische rabbijnen opgeheven.