Terug naar overzicht

COC: 'Minister vertraagt advies over weigerambtenaren'

Op dit moment krijgen buitengewone en reguliere ambtenaren van de burgerlijke stand die vanwege gewetensbezwaren weigeren paren van gelijkj geslacht te trouwen daarvoor de ruimte in tal van gemeenten.

Eind vorig jaar besloot een ruime meerderheid van de Tweede Kamer dat daar een einde aan moet komen. De Kamermeerderheid volgde daarmee het advies uit 2007 van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) dat ook steun krijgt van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Het kabinet-Rutte heeft de motie nog niet uitgevoerd. In plaats daarvan werd de Raad van State om advies gevraagd. Minister Spies heeft dat advies al enkele weken geleden ontvangen – dat blijkt uit informatie op de site van de Raad van State – maar nog niet naar de Kamer gestuurd. Dat is wel nodig om de kwestie te kunnen behandelen.

Volgens COC-voorzitter Vera Bergkamp past de CDA-minister bewust een vertragingstactiek toe omdat haar partij de weigerambtenaar wil handhaven, maar Spies ontkent dat. Volgens haar heeft het kabinet prioriteit gegeven aan het Vijfpartijenakkoord. ‘Daar is alle tijd en energie in gaan zitten en we zullen de Kamer natuurlijk ook informeren over de voorlichting van de Raad van State’.

PvdA-Kamerlid Marcouch gaat dinsdag 12 juni a.s. mondelinge vragen stellen om er achter te komen waarom de minister het advies van de Raad van State nog niet bekend gemaakt heeft.