Terug naar overzicht

Lijstduwer ChristenUnie predikt ‘homogenezing’

Dominee Orlando Bottenbley – lijstduwer van de ChristenUnie voor de Tweede-Kamerverkiezingen van 12 september – predikt ‘homogenezing’. De voorganger van Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten is lid van het Comité van Aanbeveling van stichting Onze Weg en zijn kerk biedt een platform voor de pastorale ‘homovoorlichting’ van stichting Different. Het prediken van ‘homogenezing’ door Bottenbley blijkt uit een verklaring van voormalig lid van zijn kerk. Dat wordt gemeld door de Gaykrant.

Predikant Orlando Bottenbley staat 49e op de kieslijst van de ChristenUnie voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Hij is daardoor lijstduwer voor de komende verkiezingen voor de partij van Arie Slob.

Verbleken

Bottenbley is lid van het aanbevelingscomité van Onze Weg, een stichting waarvan toenmalig minister Plasterk in 2009 de subsidie introk omdat ze zich zou bezighouden met het ‘genezen’ van homoseksualiteit. Onze Weg verklaarde destijds weliswaar niet betrokken te zijn bij ‘genezing’ van homoseksuelen, maar gaf wel aan dat men streefde naar het laten ‘verbleken’ van homoseksuele gevoelens en naar het nadrukkelijk openhouden van het perspectief dat dit bij sommigen zou kunnen leiden tot verandering naar heteroseksualiteit. Voor Ronald Plasterk was dat voldoende reden de subsidie voor Onze Weg in te trekken.

 Different

Dominee Orlando Bottenbley biedt in zijn gemeente in Drachten ook een podium aan stichting Different. Reitze Siebesma, voorlichter en cursusleider van Different, hield in Baptistengemeente Bethel een ‘persoonlijk verhaal’ waarin de indruk werd gegeven dat je je kunt ‘bevrijden van de homoleefstijl’ en een heterobestaan kunt gaan leiden.

Dat verhaal komt overeen met wat Siebesma stelt op zijn site: “Toen ik pas christen was, werd mijn houding tegenover homoseksualiteit met name bepaald door de gedachte: ‘Het mag niet!’ Ik had de neiging vooral te vechten tegen mijn homoseksuele neigingen en voelde me schuldig als ik faalde. Nu ligt het accent meer op: ‘Het hoeft niet!’. Jezus heeft mij in de vrijheid gebracht.”

Nieuw Leven

In een getuigenis over een ‘homo-healing’ in de gemeente van Bottenbley vertelt een man dat hem als een puber werd voorgehouden dat zijn homoseksuele gevoelens voortkomen uit een ‘demonisch beladen ziekte’. Volgens de getuige noemde de dominee seks met dieren of kinderen in één adem met homoseksualiteit.

‘Homoseksualiteit bestaat, maar het is een onnatuurlijke relatie’, is Bottenbley’s overtuiging. ‘De mens wordt in ieder geval niet als homo geboren. De predikant wordt daarin gesterkt door de boodschap van Johan van der Sluis, de oprichter van EHAH (nu Different) en Onze Weg.

Bottenbley is er ook van overtuigd dat het sommige homo’s zal lukken om ‘terug te keren’ en dat anderen hun hele leven lang homogevoelens zullen houden. ‘Die mensen moeten we leren om alleen, dus zonder vaste partner, door het leven te gaan’. In Bottenbley’s kerk is daarvoor een cursus Omgaan met homofilie opgezet, die volgens de principes van ‘Nieuw Leven’ werken – waar een 12-stappenplan aan ten grondslag ligt waarmee men met God’s hulp een nieuwe mens kan worden.

Lijstduwer

Bottenbley is sinds 1988 verbonden aan Vrije Baptistengemeente Bethel. De gemeente telt ongeveer vijfduizend leden.

De kandidatenlijst van de ChristenUnie met daarop Orlando Bottenbley werd op 15 juni bekend gemaakt. De ChristenUnie houdt zaterdag 30 juni in Amersfoort het verkiezingscongres waar onder meer de kandidatenlijst vastgesteld zal worden.

De ChristenUnie is gevraagd om commentaar op het GK-bericht, maar heeft vooralsnog niet gereageerd op ons verzoek.

[Bronnen: Gaykrant & SCP-studie David Bos]

 

 

 

zp8497586rq