Terug naar overzicht

Bedreigingen opvarenden Turkse Boot Canal Parade

Opvarenden van de Turkse boot tijdens de Canal Parade van de Amsterdam Gay Pride afgelopen zaterdag 4 agustus zijn bedreigd. Dat wordt gemeld door NRC Handelsblad en is bevestigd door de Amsterdamse politie. COC Nederland adviseert de bedreigde opvarende aangifte te doen. De organisatie van de Turkse Boot is met een persverklaring gekomen. PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch heeft inmiddels schriftelijke Kamervragen gesteld.

De politie heeft een aantal meldingen ontvangen over bedreigingen, die vooral op internetfora en persoonlijke Facebookpagina's verschenen. Volgens Ellie Lust, woordvoerder van de Amsterdamse politie en voorzitter van Roze in Blauw, gaat het om ernstige uitspraken. 

Zo wordt er op een van de facebookpagina's gedreigd de opvarenden met benzine in brand te steken. 'Deze mensen moeten opgehangen worden', zegt iemand. 'Dan wordt de wereld schoon.' Een ander stelt dat de Turkse samenleving de opvarenden 'zal bestraffen' voor hun als aanstootgevend ervaren gedrag. Tijdens de Canal Parade hadden enkele opvarenden van de Turkse boot de Turkse vlag om hun lichaam gedrapeerd. Een ongepaste combinatie, volgens sommige Turkse Nederlanders.

Het was voor het eerst dat een Turkse boot deelnam aan de Amsterdamse Canal Parade. De boot vertegenwoordigde de naar schatting 20.000 homoseksuele Turken die in Nederland wonen.

De organisatie van de Turkse boot was in handen van de Stichting Elance, die zich richt op de maatschappelijke ontwikkeling en participatie van jongeren en vrouwen in Amsterdam, in samenwerking met Pink Istanbul. In een gezamenlijke persverklaring wordt er op gewezen dat de bedreigingen serieus onderzocht en aangepakt moeten worden, maar dat ze 'niet het beeld van het overgrote deel van de reacties' bepalen. “Wij willen iedereen er op wijzen dat deze in meerderheid juist op een waardige manier op De Turkse Boot heeft gereageerd.  Juist dit is belangrijk en dit is nooit eerd

how to get your ex girlfriend back

er op deze schaal gebeurd!”

Serdar Manavoglu van Pink Istanbul werkt dit standpunt verder uit in opiniestuk in de Volkskrant. Volgens Manavoglu is de Turkse Boot van ‘historisch belang’ geweest. “In de dagen na de Gay Pride zijn wij overspoeld door steunbetuigingen en berichten van honderden jonge Turkse homoseksuelen uit binnen- en buitenland. (…) Jammer dat sommige mensen homoseksualiteit niet willen opmerken en erkennen, dat is hun goed recht. Maar wel heel goed dat er veel meer mensen zijn die juist wel in gesprek willen. In die zin is de Turkse Boot geslaagd in zijn opzet.”

COC Nederland heeft de bedreigde opvarenden van de boot geadviseerd aangifte te doen bij de politie. “We weten dat homoseksualiteit in Turkse kring gevoelig ligt”, zegt COC-voorzitter Vera Bergkamp. “Maar deze uitingen gaan te ver. Het bewijst ook hoe belangrijk het is dat de overheid investeert in projecten om homoseksualiteit in multiculturele kring bespreekbaar te maken.”

Ook ProGay, de organisator van de Amsterdam Gay Pride, heeft de oovarende opgeroepen aangiften te doen. “Dreiging met geweld en de dood tegen de opvarende gaat wat ons betreft alle perken te buiten.”

D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya, die meevoer op de Turkse boot, noemt de bedreigingen “onacceptabel”. “Ik houd van discussies, maar gelijke behandeling staat voorop.” Ze zegt zelf niet te zijn bedreigd.

PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch heeft over de bedreigingen inmiddels schriftelijke Kamervragen gesteld aan minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie en minister Marja van Bijsterveldt – de coördinerend bewindspersoon voor het LHBT-emancipatiebeleid.

Marcouch wil van de ministers weten hoeveel meldingen en aangiften van bedreigingen er zijn gedaan en welke actie politie en justitie daarop ondernomen hebben. Verder vraagt hij of er ook gewezen is op de mogelijkheid anoniem aangiften te doen. Van de ministers wil hij tenslotte weten of zij zijn mening delen dat het van belang voor de verdere emancipatie van Turkse homo’s is dat zij voor hun seksuele geaardheid kunnen blijven uitkomen en daarbij alle steun verdienen. Marcouch vraagt of de ministers dat ook hebben laten blijken door contact op te nemen met de slachtoffers.

[Bronnen: NRC, Stichting Elance, PvdA, ProGay &  COC NL]

zp8497586rq