Terug naar overzicht

Pastoor weigert doop baby lesbisch stel

Pastoor Ad Verest uit Waalre heeft geweigerd om het kind van een lesbisch stel te dopen. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Het meisje is uiteindelijk door pastoor René Wilmink in Eindhoven gedoopt.

De Waalrese moeders willen zelf niet inhoudelijk reageren. Ze hebben aan pastoor Wilmink namelijk belooft het verhaal niet aan de grote klok te hangen. “We zijn blij dat ze gedoopt is. Klaar. Daar was het om te doen.”

In een persverklaring laat de Willibrordusparochie weten dat pastoor Verest – tot 4 september vanwege een sabbatical in Peru moeilijk bereikbaar – een 'kennismakingsgesprek met de moeder en de grootmoeder van het kind' gehad heeft, waarin Verest uitleg heeft gegeven 'over het Doopsel en wat het inhoud om Katholiek gedoopt te zijn'. “Ik heb in het genoemde gesprek dus geen formele weigering uitgesproken, maar moeder en partner uitgenodigd voor een vervolggesprek na mijn terugkeer uit Peru in september”, stelt pastoor Verest. “Daarnaast heb ik een tweetal alternatieven naar voren gebracht met de vraag in de tussentijd daarover na te denken.” De pastoor meldt verder “dat de samenlevingsvorm van de ouders van ondergeschikt belang is. Het belang van het kind prevaleert.” Verest had daarover met beide ouders willen spreken.

Volgens het lesbisch stel is er echter wel degelijk sprake van weigering door pastoor Verest. “Hij heeft glashard tegen ons gezegd dat hij de doop in zijn dorp niet ging doen.” Pastoor Verest zou de doop wel bij het lesbisch stel thuis hebben willen doen, maar niet in zijn kerk.

Een pastoor mag die afweging zelf maken maar in de praktijk zullen de meeste pastoors anders beslissen, zegt directeur Peter Broeders van het bisdom in Den Bosch. Bij iedere aanvraag moet volgens Broeders het belang van het kind afgewogen en de vraag worden beoordeeld of het kind een katholieke opvoeding zal krijgen. “De meeste pastoors zullen het kind het voordeel van de twijfel geven. Het sacrament zal niet snel worden geweigerd”, aldus Broeders.

Hulpbisschop Rob Mutsaerts van het bisdom Den Bosch zegt weinig van de zaak af te weten. Maar zegt wel dat 'een pastoor moet doen wat de kerk van

kools cigarettes coupons

hem vraagt'. Pastoor Verest vergist zich echter als hij heeft gezegd dat het bisdom Den Bosch deze doop niet toestaat, want in dit geval waren er volgens Mutsaerts geen onoverkomelijke bezwaren tegen de doop, ook al keurt de kerk een relatie tussen twee vrouwen niet goed. “Het belang van het kind staat voorop”, beklemtoont Mutsaerts. De hulpbisschop erkent dat pastoors een eigen afweging mogen maken als ze twijfelen aan de geloofsopvoeding. Hij wil niet over eventuele sancties praten. “Ik kom 'm wel eens tegen en zal het bespreken.”

Ook pastoor Cor Mennen uit Oss heeft zich – zoals inmiddels gebruikelijk – in deze zaak gemengd. “De Kerk kan en mag niet aanvaarden dat de doop van het kind gebruikt zou worden om de relatie tussen beide vrouwen “kerkelijk te promoten”. Een low-profile viering lijkt daarom op zijn plaats”, stelt Mennen in zijn blog Doopsoap. Mennen steunt daarom de Waalrese pastoor Ad Verest. Volgens Mennen had het lesbisch stel “akkoord moeten gaan dat niet beiden in het doopboek als ouders vermeld worden maar alleen de biologische moeder”. “De andere vrouw kan alleen als meter fungeren” volgens Mennen.

Op zijn website maakt Mennen duidelijk dat hij niet blij is met de rol van de media in deze kwestie. “Dit is weer het zoveelste geval dat de pers/de publieke opinie de Kerk wil dwingen haar morele standpunten te herzien of minstens te verzwijgen.” Met die eerdere kwesties verwijst Mennen naar de 'hostierel' in Reusel en de 'euthansasierel' in Liempde. “Daar wordt nu de “lesbische dooprel van Aalst” aan toegevoegd en er zullen er ongetwijfeld nog meer volgen”, veronderstelt Mennen.

Kerkhistoricus Peter Nissen is van oordeel dat een kind de doop niet onthouden mag worden – ongeacht bijvoorbeeld het feit dat het kind twee moeders heeft. Nissen wijst daarbij op een doopinstructie van het Vaticaan uit 1980.

[Bronnen: Eindhovens Dagblad & Omroep Brabant]

zp8497586rq