Terug naar overzicht

Haagse weigerambtenaar stapt naar de rechter

Wim Pijl, de bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand in Den Haag die november vorig jaar werd ontslagen  omdat  hij vanwege gewetensbezwaren weigert paren van gelijk geslacht te trouwen, stapt naar de rechter om zijn ontslag aan te vechten. Dat wordt gemeld door de Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU)  die de weigerambtenaar in deze kwestie juridische bijstand verleent.

De gemeente Den Haag weigert trouwambtenaar Wim Pijl (ChristenUnie-SGP) weer in dienst te nemen, ook al heeft de adviescommissie bezwaarschriften hem onlangs in het gelijk gesteld. De commissie adviseerde de gemeente om het ontslag te herroepen en in te trekken. Dat oordeel is overigens gebaseerd op procedurele gronden – tot een afweging van grondrechten is de commissie niet gekomen.

De adviescommissie heeft volgens de RMU op formele gronden aangetoond dat het gemeentelijke besluit  om Pijl te ontslaan onzorgvuldig is. Voordat Pijl benoemd zou worden, had hij volgens de commissie gewezen moeten worden op het feit dat de gemeente Den Haag geen weigerambtenaren aanstelt.. Daarbij moet overigens opgemerkt worden, dat dit gemeentelijk besluit in 2

How to make your ex want you back

007 genomen werd door een gemeenteraad waar Pijl zelf als raadslid namens ChristenUnie/SGP deel van uit maakte. Op dat moment was Pijl als raadslid ook al bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand – maar maakte hij in die functie geen melding van gewetensbezwaren.

Volgens de RMU heeft Den Haag ‘op geen enkele manier aannemelijk weten te maken’ dat Pijl niet gewoon in dienst had kunnen blijven. Kort voor zijn ontslag had hij in een ingezonden brief in het Nederlands Dagblad en daarna in een interview met Trouw laten weten geen huwelijken van paren van gelijk geslacht  te willen sluiten.

Dat stond overigens haaks op een uitspraak van Pijl tijdens een politiek debat in 2010 vlak voor de raadsverkiezingen waarin hij verklaarde zulke huwelijken ‘met tegenzin’ wel te zullen sluiten. Pijl verloor zijn raadszetel bij de verkiezingen – en daarmee ook zijn positie als trouwambtenaar. Kort daarna werd hij opnieuw als bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand benoemd.

De RMU tekent namens Pijl beroep aan tegen het ontslag bij de rechtbank in Den Haag.

[Bron: COC NL]

zp8497586rq