Terug naar overzicht

Verkiezingsuitslag biedt roze kansen

How to get your ex boyfriend back

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september biedt nieuwe kansen voor ‘roze’ politiek.

Roze Stembusakkoord

De partijen die op 3 september jl. het Roze Stembusakkoord ondertekenden – GroenLinks, VVD, PvdA, SP, PVV, D66, Partij voor de Dieren en 50Plus – wonnen 7 zetels en beschikken nu met 129 van de 150 zetels samen over een zeer grote meerderheid in de nieuwe Tweede Kamer. De tegenstanders van het akkoord – CDA, ChristenUnie en SGP – hebben bij installatie van de nieuwe Kamer samen nog slechts 21 zetels. Niets lijkt uitvoering van het Roze Stembusakkoord nog in de weg te staan.

In het Roze Stembusakkoord legden de partijen –  op initiatief van Jolande Sap (GroenLinks) en onder begeleiding van het COC – vast om een aantal langslepende kwesties op het gebied van LHBT-emancipatie binnen een jaar te regelen. Het gaat om zaken als een einde aan het fenomeen weigerambtenaar, voorlichting op elke school en de slechte rechtspositie van LHBT’s in het bijzonder onderwijs.

Roze Regeerakkoord

COC Nederland dringt er op aan dat een nieuw kabinet ook een paragraaf over LHBT-emancipatie opneemt in het regeerakkoord. Hoge prioriteit voor LHBT-emancipatie is volgens het COC essentieel om anti-LHBT geweld aan te pakken, de situatie op scholen te verbeteren en acceptatie in multiculturele kring te bevorderen. Ook VVD en CDA hadden om die reden een passage in hun regeerakkoord opgenomen.

Roze Kamerleden

De nieuwe Tweede Kamer kent acht openlijke LHBT’s. De PvdA heeft met Astrid Oosenbrug, Manon Fokke en Henk Nijboer de meeste ‘roze’ fractieleden, gevolgd door D66 met Vera Bergkamp en Gerard Schouw. VVD (Mark Harbers), CDA (Hanke Bruins Slot) en 50Plus (Henk Krol) hebben elk één openlijke LHBT in hun nieuwe fractie. Ook de ‘eerste reserve’ van de SP, Eric Smaling, maakt kans om de komende jaren in de Kamer te komen (Smaling staat op plaats 16, de SP kreeg 15 zetels).

Diverse Kamerleden die zich op de website www.gayvote.nl profileren als ‘roze’(LHBT-vriendelijke) kandidaat, maar die zelf niet LHBT zijn, komen in de Tweede Kamer. Het gaat om de VVD'ers  Jeanine Hennis-Plasschaert, Edith Schippers, Ockje Tellegen en Remco Dijkstra (VVD), de PvdA'ers Ronald Plasterk, Ahmed Marcouch en Khadija Arib, D66-Kamerlid Pia Dijkstra (D66) en Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren.

Het COC organiseerde de afgelopen maanden een Roze Verkiezingsdebat, zorgde voor de totstandkoming van een Roze Stembusakkoord en presenteerde informatie over roze standpunten en kandidaten op www.gayvote.nl.

[Bron: COC NL/GayVote – foto: Geert van Tol Fotografie]

zp8497586rq