Terug naar overzicht

Nederlandse documentaire na bedreigingen geweerd van festival

De Nederlandse documentaire I am gay and Muslim van filmmaker Chris Belloni is na bedreigingen door nationalistische groeperingen en lokale moslimleiders plotseling geweerd van het Human Rights’ Film Festival in Bishkek, Kirgizië. De film stond aanvankelijk geprogrammeerd als slotfilm op het festival, waar vooral films te zien zijn met mensenrechten als centraal thema. Kirgizië is het eerste islamitische land waar de I am gay and Muslim in het openbaar vertoond zou worden.

Onder druk van de bedreigingen aan het adres van de festivaldirectie – men dreigde onder meer om de bioscoop in brand te steken – heeft de openbare aanklager vanmorgen de film als ‘extremistisch materiaal’ aangemerkt. Met deze uitspraak is de film verboden verklaard in Kirgizië. Op social media en internetfora is opgeroepen om te gaan demonstreren tegen de filmvertoning en deze te belemmeren.

De festivalleiding zag zich door deze ontwikkelingen genoodzaakt I am gay and Muslim te annuleren. Wel werd tijd ingeruimd voor een discussie. Er waren provocateurs van radicale islamitische groeperingen, maar Labrys – een LHBT-organisatie waarmee COC nauw samenwerkt – slaagde erin een tegengeluid te laten h

visit poster’s website

oren. Hierbij werd de nadruk gelegd op het feit dat Kirgizië een seculier land is waarin mensenrechten beschermd moeten worden. De organisatie van het filmfestival heeft een klacht ingediend bij de rechtbank tegen het illegaal handelen van overheidsorganen, en Labrys ondersteunt haar daarbij.

Homoseksualiteit is in het islamitische Kirgizië een zeer gevoelig onderwerp; het wordt gezien als ondermijnend voor de samenleving. Gewelddadigheden tegen homoseksuele blijven vaak onbestraft, ook als er aangifte van wordt gedaan. Desalniettemin zijn in Kirgizië LHBT-belangenorganisaties actief, waaronder Labrys waarmee COC Nederland al enkele jaren samenwerkt.

De film I am gay and Muslim volgt de zoektocht van vijf jonge homoseksuele mannen in Marokko naar hun religieuze en seksuele identiteit. De geportretteerde mannen spreken openlijk over hun ervaringen en gevoelens levend in een islamitische maatschappij. De film is gemaakt door de Nederlandse filmmaker Chris Belloni. De film is in maart 2012 in premiere gegaan tijdens de Roze Filmdagen in Amsterdam en deed verschillende internationale filmfestivals aan. Zie voor meer informatie:  http://iamgayandmuslim.com.

zp8497586rq