Terug naar overzicht

Kamer debatteert over lesbisch ouderschap

De Tweede Kamer debatteert op dinsdagavond 23 oktober 2012 over het wetsvoorstel Lesbisch Ouderschap van staatssecretaris Teeven (Veiligheid & Justitie). Het COC pleit al lang voor een dergelijk wetsvoorstel en spreekt van een ‘doorbraak’. Wel doet de belangenorganisatie nog enkele verbetervoorstellen en pleit ze voor een regeling voor meeroudergezinnen.

‘Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, kunnen lesbische moeders, net als heteroseksuele vaders, hun kind straks gewoon op het gemeentehuis erkennen. Dat is een doorbraak in de gelijkberechtiging van lesbische ouderparen en hun kinderen,’ zegt COC-voorzitter Tanja Ineke over het wetsvoorstel.

Op dit moment moet een lesbische duomoeder het kind van haar vrouwelijke partner nog adopteren bij de rechter; een lange, kostbare en emotioneel belastende procedure. Een heteroseksuele man kan het kind van zijn vrouwelijke partner erkennen op het gemeentehuis of krijgt het ouderschap van rechtswege wanneer hij met de moeder getrouwd is, ook wanneer (zoals bij lesbische paren) gebruik wordt gemaakt van een zaaddonor.

Volgens het COC zullen jaarlijks minimaal twee- tot vierhonderd lesbische ouderparen van de nieuwe regeling gebruik gaan maken.

Verbetervoorstellen
In een brief aan de Tweede Kamer doet het COC enkele verbetervoorstellen bij het wetsvoorstel. Zo krijgt de duomoeder van een lesbisch echtpaar volgens het wetsvoorstel alleen ouderschap van rechtswege wanneer gebruik wordt gemaakt van een anonieme zaaddonor. De heteroseksuele vader krijgt altijd ouderschap van rechtswege als hij getrouwd is met de moeder. Het COC pleit voor gelijke behandeling.

Ook vindt de belangenorganisatie dat duomoeders naar de rechter moeten kunnen stappen wanneer er onenigheid bestaat over de vraag wie het kind mag erkennen. Het huidige wetsvoorstel biedt die mogelijkheid alleen aan de biologische vader.

Meeroudergezinnen
In de

backyard aquaponics swimming pool

brief pleit het COC verder voor een wettelijke regeling voor meeroudergezinnen. Nu de regels voor homo- en heteroseksueel ouderschap door het huidige wetsvoorstel vrijwel gelijk worden gesteld, vindt de belangenorganisatie dat het tijd is voor een volgende stap in de modernisering van het familierecht.

‘In de praktijk groeien steeds meer kinderen op in meeroudergezinnen,’ aldus COC-voorzitter Ineke. ‘Ook deze kinderen verdienen een optimale wettelijke bescherming van hun band met alle betrokken volwassenen.‘

Volgens het COC vormen steeds meer lesbische moeders een meeroudergezin met een homoseksuele zaaddonor, maar zijn er ook veel heteroseksuele ouderparen waarbij een nieuwe partner na echtscheiding een belangrijke rol speelt bij de opvoeding van kinderen.

Het wetsvoorstel dat de Kamer dinsdagavond bespreekt, is één van de onderdelen van COC’s Roze Stembusakkoord 2012. Daarin beloven 9 politieke partijen langslepende kwesties op het gebied van LHBT-emancipatie vóór 3 september 2013 te regelen. D66-leider Pechtold diende al in 2007 een breed gesteunde motie in waarin hij vroeg om een betere regeling van het lesbisch ouderschap.

TWEEDE KAMER – PLENAIR DEBAT

Wijziging Boek 1 BW i.v.m. juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie (33 032)

Datum: dinsdag 23 oktober 2012 – vanaf 19.15 uur
Locatie: Tweede Kamer – plenaire zaal, Den Haag

Het debat kan live gevolgd worden via LIVESTREAM.

Inbreng COC t.b.v. plenaire behandeling wetsvoorstel Lesbisch Ouderschap [PDF]

[Bron: COC NL – Foto: JvL]

zp8497586rq