Terug naar overzicht

Amsterdamse jeugd vaak negatief over homoseksualiteit

Ruim een vijfde van de Amsterdamse jeugd denkt negatief over lesbische en homoseksuele  schoolgenoten. Dat blijkt uit het rapport Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! dat woensdag 24 oktober jl. door GGD Amsterdam werd gepresenteerd. COC Amsterdam vindt dat het onderzoek de bittere noodzaak voorlichting over homoseksualiteit in het voortgezet onderwijs uit te breiden bewijst.

Uit het GGD-rapport blijkt dat geslacht, etnische afkomst, gezinssituatie en onderwijssoort een rol spelen bij de houding ten opzichte van homoseksualiteit.

Jongens hebben vaker een negatieve houding ten opzichte van homoseksualiteit dan meisjes en vooral jongeren van Turkse en Marokkaanse afkomst denken negatief over homoseksualiteit. Ruim vier keer zoveel leerlingen van Turkse (45,9 procent) en Marokkaanse (34,5 procent) afkomst hebben een afwijzende houding ten opzichte van homoseksualiteit als autochtone leerlingen (8,6 procent). Jongeren die bij beide ouders wonen hebben ook vaker een afwijzende houding hebben dan leerlingen die niet bij beide ouders wonen. Verder staan leerlingen van het vmbo beduidend vaker afwijzend tegenover lesbische en homoseksuele schoolgenoten dan leerlingen van het havo/vwo. Dit beeld wordt weerspiegeld in de stadsdelen: leerlingen uit Nieuw-West staan het vaakst afwijzend tegenover homoseksualiteit en leerlingen uit Centrum het minst vaak.

Niet accepteren betekent bijvoorbeeld: niet naast hem/haar willen zitten, hem/haar niet willen aanraken en geen vrienden met hem/haar willen zijn.

COC Amsterdam is verbijsterd over deze uitkomst maar tegelijkertijd ook vastbesloten met versterkte inzet voort te gaan met de voorlichting over diversiteit en homoseksualiteit op de Amsterdamse middelbare scholen.

“Dit onderzoek bewijst helaas dat de school voor homoscholieren geen vei

alkaline dog food

lige plek is en dat acceptatie van homoseksualiteit op Amsterdamse scholen een maatschappelijk probleem blijft”, zegt voorzitter Jan van Asch van COC Amsterdam. “Voor mij zijn nog té veel Amsterdamse jongens ongezond. Dat verandert pas wanneer zij het vanzelfsprekend vinden vrienden te hebben die homo zijn. Zo lang dat nog niet het geval is roepen wij iedereen op uitsluiting van homoseksuele jongeren niet langer te accepteren en er samen met ons alles aan te doen om deze negatieve houding snel te laten verdwijnen!”

Volgens Van Asch wil COC Amsterdam dan ook graag, samen met de gemeente, werken aan een concrete oplossing van dit probleem.

‘Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren!’ – Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011 – geeft een beeld van de gezondheid en leefstijl van jongeren in het schooljaar 2010/2011. 

Het grootschalige gezondheidsonderzoek wordt elk jaar gehouden onder tweedeklassers op het voortgezet onderwijs.

Het rapport bevat informatie van 5300 tweedeklassers uit Amsterdam en Diemen die in de hoofdstad op het voortgezet onderwijs zitten. Die cijfers werden voor het eerst vergeleken met cijfers van de provincie.

[Bronnen: GGD Amsterdam, COC Amsterdam]

zp8497586rq