Terug naar overzicht

Masterplan transgenderemancipatie noodzakelijk

how can i get my ex girlfriend back

COC Nederland roept de Rijksoverheid op om op korte termijn te komen met een masterplan transgenderemancipatie. Aanleiding zijn de dramatische conclusies die het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op zaterdag 17 november publiceert in haar rapport Worden wie je bent.

Het SCP constateert onder meer ernstige problemen voor transgenders rond veiligheid, in de (psychische) gezondheidzorg en op het werk. Hoewel het met veel transgenders beter gaat na voltooiing van een transitietraject, reageert de samenleving vaak negatief.

Zo is bijna de helft van de transgenders in het afgelopen jaar negatief bejegend en kregen velen te maken met fysiek geweld (bedreiging, aanvallen, intimidatie, etc.). Uit angst voor negatieve consequenties houdt bijna de helft van de transgenders het trans-zijn op het werk verborgen. Arbeidsongeschiktheid en werkeloosheidspercentages liggen drie tot vier maal hoger dan gemiddeld; een derde van de alleenstaande transgenders heeft een inkomen onder de armoedegrens.

Tweederde van de transgenders heeft last van eenzaamheid en 21 procent deed ooit een zelfmoordpoging; deze cijfers liggen respectievelijk twee en tien maal hoger dan onder de Nederlandse bevolking in het algemeen. Hoewel men positief is over gespecialiseerde transgenderzorg, zijn transgenders slecht te spreken over de algemene (psychische) gezondheidszorg, zoals psychologen en GGZ instellingen.
‘Deze cijfers zijn niet onverwacht, maar wel dramatisch,’ reageert voorzitter Tanja Ineke van

how can i get my ex girlfriend back

COC Nederland (LHBT’s). ‘De breedte, ernst en omvang van de problemen vraagt om een masterplan transgenderemancipatie; de urgente problemen moeten direct worden aangepakt.’

De belangenorganisatie voor lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders (LHBT’s) wil onder meer dat de problemen in de gezondheidszorg worden aangepakt. Gespecialiseerde transgenderzorg moet breder beschikbaar komen, de wachtlijsten (nu vijftien tot achttien maanden) moeten volgens het COC direct worden teruggebracht tot redelijke proporties en behandelingen moeten steeds worden vergoed. Het COC wil dat er snel actie wordt ondernomen om de veiligheid en sociale acceptatie van transgenders op het werk, op straat en in de wijken te verbeteren. Ook zou een expliciet verbod op transgenderdiscriminatie moeten worden opgenomen in de Algemene Wet Gelijke Behandeling.

Volgens het COC kan een masterplan transgenderemancipatie een belangrijke eerste stap zijn ter uitvoering van de paragraaf over LHBT-emancipatie in het regeerakkoord van VVD en PvdA.
Transgenders zijn personen die een incongruentie ervaren tussen hun biologische geslacht en de beleefde genderidentiteit. Nederland kent naar schatting ruim 48 duizend transgenders.

Foto: Deelnemers aan het European Transgender Participation Symposium van Transgender Netwerk Nederland (TNN). Bron: TNN.

Het COC komt op voor LHBT-rechten. Steun jij het COC?

zp8497586rq