Terug naar overzicht

Dialoogdag ‘Religie, politiek en homoseksualiteit’

how do i get back my ex girlfriend

Op 1 december a.s. organiseren de GroenLinks-werkgroepen RozeLinks en De Linker Wang ‘Gelijke behandeling op een ongelijk speelveld – dialoogdag over religie, politiek en homoseksualiteit’. Deze dialoog zal worden gevoerd n.a.v. twee concrete kwesties en met een daarbij betrokken ontslagen leraar en een geschorste trouwambtenaar.

Religie, politiek en homoseksualiteit vormen een driehoek onder spanning. Ook voor GroenLinks is het balanceren tussen de principes van gelijke behandeling en vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, die ze allebei hoog heeft.

RozeLinks en De Linker Wang – resp. de LHBT- en de religiewerkgroep van GroenLinks – willen de dialoog voeren over dit spanningsveld. Een dialoog die recht doet aan beide principes en die GroenLinks verder brengt in het omgaan met dit spanningsveld.

De dialoog wordt gevoerd aan de hand van twee voorbeelden, met dezelfde ingrediënten, maar die verschillend van aard zijn:

  • de positie van docenten in het confessionele onderwijs dat toetst op hun burgerlijke staat
  • de positie van (bijzondere) ambtenaren van de burgerlijke stand die weigeren huwelijken te sluiten van paren van gelijk geslacht, omdat ze vanwege hun godsdienstige opvattingen het huwelijk beschouwen als een exclusieve verbintenis van een man en een vrouw.

De voorbeelden worden op de Dialoogdag vertegenwoordigd door een ontslagen leraar en een geschorste trouwambtenaar. Wat is hun ‘kwestie’, hoe ziet hun verdediging eruit en wat kunnen wij van hen leren? Welke adviezen geven wij mee aan GroenLinks?

GELIJKE BEHANDELING op een ONGELIJK SPEELVELD
Dialoogdag over religie, politiek en homoseksualiteit – georganiseerd door RozeLinks en De Linker Wang
Datum: zaterdag 1 december 2012
–        inloop vanaf 10.30 uur
–        eindtijd omstreeks 15.30 uur
Locatie: Johanneskerk, Westsingel 30 te Amersfoort
Aanmelding: [email protected]

[Bron: RozeLinks/De Linker Wang – Illustratie: St. Sergius en St. Bacchus]

zp8497586rq