Terug naar overzicht

Koninklijke onderscheiding voor Glenn Helberg

Glenn Helberg heeft afgelopen dinsdag 29 januari een Koninklijke onderscheiding ontvangen.  Onder meer vanwege zijn initiatief voor de eerste Antilliaans-Arubaanse boot tijdens Canal Parade, om zodoende seksuele diversiteit in de Caribisch-Nederlandse gemeenschap een gezicht te geven en te ‘normaliseren’ en  homo-emancipatie en acceptatie te bevorderen.

Glenn Helberg ontving de decoratie Ridder in de Orde van Oranje Nassau uit handen van de Amsterdamse wethouder Andree van Es na afloop van de theatervoorstelling Geniale Anarchie, waar hij zelf in meespeelde. De in Curaçao geboren en getogen Glenn Helberg kreeg in een vol Paradiso de onderscheiding onder meer vanwege zijn jarenlange vrijwillige inzet als voorzitter van het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCAN).

Glen Helberg heeft zich bijzonder verdienstelijk ingezet voor de maatschappelijke positie van Antilianen en Arubanen in Nederland en in het Koninkrijk. Hij heeft diverse taboeonderwerpen binnen de Caribisch-Nederlandse gemeenschap aan de orde gesteld zoals de problematiek rond ‘afwezig vaderschap’. Hij heeft het belang van vaders in de opvoeding bij diverse organisaties geagendeerd, wat heeft geleid tot een breed gedragen motie in de Tweede Kamer voor een ‘meer dwingende vaderregistratie”. Hij heeft tevens het initiatief genomen voor de landelijke “Stop the violence mars en manifestatie”. Deze mars en manifestatie waren tegen geweld tegen homoseksuelen. Hij is de initiator van de eerste Antilliaanse boot bij de Canal Parade tijdens de Amsterdamse Gay Pride om zodoende seksuele diversiteit in de Caribisch-Nederlandse gemeenschap een gezicht te geven en te normaliseren.

Glenn Helberg adviseert sinds 2002 de Stichting Welzijnsbevordering Antilianen Arubanen (SWA). Hij is betrokken bij het bedenken, adviseren en uitvoeren van verschillende projecten en activiteiten met en vanuit de stichting. Hij zet zich in om de negatieve berichtgeving en beeldvorming met betrekking tot Antillianen in de media met goede argumenten en slagvaardigheid om te zetten in een positieve beeldvorming.

Momenteel is Glenn tevens lid van de Raad van Advies van het College voor de Rechten van de Mens, alsmede lid van het Zevenmanschap van het College van B&W van Amsterdam, een onafhankelijke klankbordgroep die zich inzet voor meer hoffelijkheid, tolerantie en verbinding in de stad.

Sinds 1981 geeft de heer Helberg lezingen en workshops over de bestrijding van etnische profilering. De lezingen worden door het hele land gegeven en worden zeer gewaardeerd.

[Bron: OCAN/Gemeente Amsterdam]