Terug naar overzicht

Pastoor weigert homoseksuele Prins Carnaval hostie

Pastoor Proksch weigert de homoseksuele prins carnaval Geert III van  De Törvers een hostie te geven in de vastelaovesmis, die  zaterdagavond 2 februari jl. plaatsvindt bij Parochie Heilig Hart van Jezus in Venlo. Dat meldt dagblad De Limburger.

Prins Geert III en de carnavalsvereniging hebben daarop besloten niet bij de vastelaovesmis aanwezig te zijn.”We hebben al jaren een goede samenwerking met pastoor Proksch, maar ik vind dit besluit niet van deze tijd”, zegt voorzitter Jos Backus van De Törvers.

De Limburger meldt dat de pastoor en de prins niet nader op de kwestie willen ingaan en dat het ook onduidelijk is op de mis op zaterdag 2 februari nog een carnavalskarakter zal hebben.

“Treurig dat zo’n pastoor hier nu weer een issue van maakt – maar wel chapeau voor de superieure reactie van de carnavalsvereniging die vierkant achter hun prins is gaan staan en besloten heeft af te zien van een carnavalsmis. Daarmee zeggen ze feitelijk tegen de pastoor: ‘graag of helemaal niet”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke. “Drie jaar geleden speelde iets soortgelijks in Reussel en hebben we daar overleg over gehad met vertegenwoordigers van het bisdom Den Bosch. Daarbij is afgesproken dat het de gelovige zelf is die bepaald of hij ter communie kan gaan – niet meneer pastoor”.

Begin 2010 weigerde pastoor Buyens in Reusel de hostie aan de openlijk homoseksuele carnavalsprins in die Brabantse gemeente. Dat leidde tot protesten in het dorp zelf en groeide uit tot nationale kwestie rond de vraag of een pastoor een openlijk homoseksuele katholiek de hostie mag weigeren. Tijdens deze zogenaamde ‘hostierel’ werd ook een stil protest georganiseeerd in de Sint Jan in Den Bosch. COC Nederland en de SVGK spraken daags daarna uitvoerig met de plebaan van de Sint Jan en maakten een aantal afspraken over het ter communie gaan en de pastorale omgang met homoseksuele parochianen.

[Bron: De Limburger]