Terug naar overzicht

Openlijke homo leider Reconstructionistisch Jodendom

De openlijk homoseksuele rabbijn Jason Klein is gekozen als leider van het Reconstructionistische Jodendom – een kleine, liberale en voornamelijk Amerikaanse stroming in het Jodendom. Het is voor het eerst dat een stroming binnen het Jodendom iemand die openlijk homoseksueel is als leider kiest.

Jason Klein, rabbijn aan de Universiteit van Maryland in Baltimore County, werd deze week als leider van de Reconstructionist Rabbinical Association gekozen tijdens de jaarvergadering in New Orleans.

Het Reconstructionistische en Reform Jodendom – de twee belangrijkste stromingen binnen het liberale Jodendom die nauw samenwerken – benoemen al tientallen jaren openlijk homoseksuelen tot rabbijn. In het Conservatieve Jodendom is dit vanaf 2006 het geval. Orthodoxe joden staan dit nog altijd niet toe. Reconstructionische rabbijnen trouwen al sinds 1983 paren van gelijk geslacht – beleid dat tijdens de jaarvergadering van 2004 officieel in een resolutie werd vastgelegd.

De Reconstructionistische Beweging is de kleinste van  de niet-orthodoxe joodse organisaties in de Verenigde Staten. De opvattingen van deze stroming zijn echter wel invloedrijk – vooral omdat nogal wat rabbijnen die afgestudeerd zijn aan het Reconstructionist Rabbinical Seminary vooraanstaande posities innemen in de Amerikaanse Joodse gemeenschap.

Er zijn vooral gemeenten en leden in de Verenigde Staten, maar in 2009 sloot zich de Open Joodse Gemeente Klal-Israël te Delft als eerste gemeente in West-Europa zich bij de Jewish Reconstructionist Federation (JRF) aan..

[Bron: Haaretz]

Zie voor achtergrondinformatie:
Reconstructionist Judaism
The Reconstructionist Movement on LGBT Issues