Terug naar overzicht

COC: achter homotolerantiecijfer gaan grote problemen schuil

COC Nederland signaleert dat achter het gunstige tolerantiecijfer dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) donderdag presenteert, grote problemen schuilgaan bij de emancipatie van lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders (LHBT’s). Het COC vraagt de regering om een doortastende aanpak. 

Het percentage Nederlanders dat homoseksualiteit zegt te accepteren, is volgens het SCP-rapport toegenomen van 85 procent in 2006 naar 96 procent 2012. Uit het rapport blijkt echter ook dat slechts 5 procent van alle middelbare scholieren meent dat jongeren op school altijd open over hun homoseksualiteit kunnen zijn.

Nederland is teruggezakt van de zesde naar de achtste plaats in Europa waar het gaat om gelijke rechten voor LHBT’s.

Dat blijkt uit de Europe Rainbow Map 2013 – een onderzoek van ILGA Europe dat eveneens donderdag verschijnt.

Kloof
‘We mogen er trots op zijn dat zoveel Nederlanders homoseksualiteit zeggen te accepteren. Maar er gaapt een kloof tussen woord en werkelijkheid. De emancipatieproblemen zijn taai en vragen om een doortastende aanpak,’ reageert COC-voorzitter Tanja Ineke.

Het COC stelde minister Bussemaker (Emancipatie) maandag, bij het verschijnen van haar Hoofdlijnenbrief Emancipatiebeleid, voor om in gesprek te gaan over een ambitieus LHBT-beleid. De belangenorganisatie pleit onder meer voor discriminatiebestrijding als politieprioriteit, een wettelijk verbod op transgenderdiscriminatie en aanvullende maatregelen in het onderwijs.

Verwijfd
Afgezien van het onderwijs, constateert het SCP ook problemen in kerkelijke kring: daar staat 26 procent negatief tegenover LHBT’s. Driekwart van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders vindt het een probleem als hun kind een relatie krijgt met iemand van hetzelfde geslacht (17 procent bij autochtonen).

Veel Nederlanders denken negatief over ‘verwijfde’ mannen en ‘mannelijke’ vrouwen. Twintig procent van de bevolking vindt dat er ‘iets mis is’ met transgenders die zich man noch vrouw voelen. De seksuele voorkeur van biseksuelen wordt vaak niet serieus genomen en Nederlanders denken iets minder positief over biseksuelen dan over homoseksuelen. 

‘De problemen en vooroordelen waarmee de grote groep biseksuelen in Nederland op tal van gebieden geconfronteerd wordt, vraagt om gericht overheidsbeleid,’ reageert voorzitter Erwin Heyl van het Landelijk Netwerk Biseksualiteit.   

Europa
Het SCP publiceert donderdag ook het rapport Towards Tolerance over LHBT-emancipatie in Europa. Daaruit blijkt dat de acceptatie in Europa sinds 1981 toeneemt, maar dat de toename de laatste jaren afvlakt. In Oost-Europese landen als Polen, Bulgarije, Hongarije, de Baltische Staten en Rusland keurt de meerderheid van de bevolking homoseksualiteit af.

Het COC pleit er voor dat Eurocommissaris Vivian Reding (Burgerrechten) een EU Actieplan LHBT-emancipatie opstelt. Ook wil de belangenorganisatie dat de Nederlandse regering zich sterk maakt voor een Europese anti-discriminatie richtlijn. 

Op vrijdag 17 mei publiceert het Europese Agentschap voor Fundamentele Rechten (FRA) in Den Haag een grootschalig onderzoek naar de situatie van LHBT’s in de Europese Unie. 

[Bron: COC NL – Illustratie: SCP]

Ter informatie:
SCP – Acceptatie van homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in Nederland 2013
– SCP – Towards Tolerance

Zie ook: ‘Er zijn grenzen aan acceptatie seksuele diversiteit’ – opinieartikel van Lisette Kuyper (SCP) en Saskia Keuzenkamp (Movisie) in Trouw, 20 mei 2013

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!