Terug naar overzicht

Kerk van Schotland geeft ruimte aan homo- en lesbische predikanten

omoseksuele mannen en lesbische vrouwen kunnen voortaan predikant worden in de Kerk van Schotland. Dat geldt ook als ze een relatie hebben met iemand van gelijk geslacht en een civil union hebben gesloten.

Dat heeft de General Assembly, de belangrijkste kerkvergadering van de Kerk van Schotland afgelopen maandag besloten. Met de beslissing komt een einde aan een 450 jaar oud verbod.

De kerkvergadering steunde vandaag een compromisvoorstel waarbij enerzijds de formele kerkelijke regels ongewijzigd blijven, waarin is vastgelegd dat een predikant geen relatie mag hebben met iemand van gelijk geslacht, maar anderzijds plaatselijke gemeenten op dit punt een afwijkend standpunt mogen innemen. Zij krijgen door deze ‘opt-out’-regeling de mogelijkheid om toch openlijk homoseksuele of lesbische predikanten toe te laten in hun gemeente. Omdat er nog wat formele kerkelijke procedures doorlopen moeten worden, zal dit compromis waarschijnlijk pas in de loop van 2014 van kracht worden.

Equality Network Scotland is tevreden met het compromis, maar stelde wel uit te zien naar het moment dat homoseksuele en lesbische predikanten niet meer van een opt-out-regeling gebruik hoeven te maken, maar via de reguliere regels predikant kunnen worden.

De Kerk van Schotland is een presbyteriaanse kerk, die qua leer behoort tot het calvinisme. De Kirk – zoals de Kerk van Schotland in de volksmond heet – is de nationale kerk in Schotland, maar geen staatskerk. Hoewel haar statuten door het Parlement van Schotland erkend worden, heeft de Kirk volledige autonomie op religieus gebied. De Kirk telt ongeveer 1000 predikanten, 1200 plaatselijke gemeenten en 489.000 leden, die ongeveer 10 procent van de Schotse bevolking uitmaken.

[Bron: COC NL – Foto Church of Scotland: Bob the Lomond]