Terug naar overzicht

Milde uitspraken paus stap in goede richting

COC Nederland vindt de milde uitspraken over homoseksualiteit van paus Franciscus  ‘een stap in de goede richting’. Paus Franciscus heeft gezegd dat homoseksuelen niet moeten  worden veroordeeld of gemarginaliseerd. De paus deed de uitspraken in een gesprek met journalisten aan boord van zijn vliegtuig op de weg terug van Brazilië naar Rome.

De paus zei dat homoseksuelen ‘onze broeders’ zijn en niet moeten worden gediscrimineerd en gemarginaliseerd, omdat ze een onderdeel zijn van de maatschappij. Hij verwees daarbij naar de universele catechismus van de Katholieke Kerk, waarin staat dat homoseksuele geaardheid niet zondig is, maar homoseksuele handelingen wel.

“We zijn er nog lang niet, maar de toon van de paus over homoseksuelen is vandaag een stuk milder dan die van zijn voorgangers. Dat is beslist een stap in de goede richting”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke.

Door te stellen dat homo’s niet veroordeeld en niet gemarginaliseerd zouden moeten worden en door te spreken over ‘broeders,’ legt de paus volgens Ineke meer nadruk op medemenselijkheid en barmhartigheid waar het gaat om homoseksualiteit. Ineke vindt dat een positieve ontwikkeling. De COC-voorzitter wijst er echter ook op dat  paus Franciscus, toen hij nog aartsbisschop van Buenos Aires was, het ‘homohuwelijk’ betitelde als ‘een project van de duivel.’ Ook maakt de paus nog altijd een scherp onderscheid tussen ‘homo zijn’ en ‘homo doen’.  

Paus Franciscus liet verder weten ook homoseksuele priesters niet te veroordelen. “Als iemand homoseksueel is, van goede wil is en de Heer zoekt, wie ben ik dan om te veroordelen?”, zei de paus.

Italië-redacteur Marc Leijendekker van NRC Handelsblad noemt de uitspraken van de paus ‘heel interessant’.  “In het verleden was de houding van het Vaticaan: verbieden. Homoseksualiteit kwam natuurlijk wel voor, maar je mocht je niet manifesteren als homo. Paus Franciscus zegt nu: ik ga in principe uit van de goede wil. Wie ben ik dan om daarover te oordelen? Dat is een hele belangrijke toevoeging, die iets zegt over zijn houding. Het is een indicatie dat hij zich niet als een autoritaire leider wil opstellen. Hij zei al eerder: ‘We moeten geen controleurs van het geloof zijn, maar de katalysatoren.’ Het is verrassend dat hij er zo in openheid over spreekt. Hij heeft een antwoord gegeven dat haaks staat op dat van voorgaande pausen.”

De vorige paus Benedictus XVI, ondertekende nog een document waarin gesteld werd dat mannen met ‘diepgewortelde homoseksuele gevoelens’ niet mochten worden toegelaten tot seminaries en priesteropleidingen. Franciscus zegt nu dat homoseksuele geestelijken vergeven moeten worden, en dat hun zonden moeten worden vergeten.

[Bron: COC NL, Reuters, NRC Handelsblad – Foto paus Franciscus I: CC-Agéncia Brazil]