Terug naar overzicht

Rusland gedwongen VN-resolutie 'Olympische Vrede' aan te passen

Diplomatieke druk heeft Rusland gedwongen om de traditionele resolutie van de Verenigde Naties voor het instellen van de zogenaamde ‘Olympische Vrede’ tijdens de Winterspelen in Sotsji aan te passen. Die resolutie bevat daardoor nu voor het eerst een passage waarin gesteld wordt dat de Spelen tot doel hebben het ‘bevorderen van sociale insluiting zonder enige vorm van discriminatie’.

De Verenigde Naties meent elke twee jaar – voorafgaande aan te houden Olympische Zomer- of Winterspelen – een resolutie aan om de zogenaamde ‘Olympische Vrede’ af te kondigen voor de periode waarin de Spelen gehouden worden. Een traditie die in feite teruggaat naar het uitroepen van een wapenstilstand tijdens de spelen in Olympia door de antieke Grieken.  

In de regel verloopt het opstellen en in stemming van deze vooral symbolische resolutie probleemloos – maar niet dit jaar en dat komt door de invoering van de anti-homowet en andere schendingen van mensenrechten in Rusland.

Er is namelijk een diplomatieke controverse ontstaan over de Russische ontwerptekst voor de resolutie. Die bevatte de belofte dat de Winterspelen toegankelijk zouden zijn voor deelnemers ‘ongeacht nu leeftijd, geslacht, fysieke capaciteiten, religie, ras en sociale status’. Seksuele gerichtheid en genderidenteit werden daarin dus niet genoemd en dat leidde tot kritiek vanwege de invoering van de Russische anti-homowet.

In de afgelopen hebben VN-diplomaten achter de schermen druk uitgeoefend op Rusland om de ontwerptekst zo aan te passen dat LHBT’s daarin ook genoemd worden. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat Rusland met een nieuw tekstvoorstel is gekomen, waarin gesteld wordt dat de Winterspelen in Sotsji zich tot doel stellen de ‘sociale insluiting te bevorderen zonder enige vorm van discriminatie’. Met die nieuwe tekst zijn de onderhandelaars akkoord gegaan.

Het is voor het eerst dat de VN-resolutie over de ‘Olympische Vrede’ een antidiscriminatiepassage bevat. De resolutie zal ergens in de komende weken in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in stemming gebracht worden.

[Bron: New York Times – Foto Plaquette Olympische Vrede/IOC Lausanne: CC-giefferre]