Terug naar overzicht

Uitspraken paus ‘zeer goed nieuws’

COC Nederland vindt de uitspraken van paus Franciscus ‘zeer goed nieuw’. “De paus zet vandaag opnieuw een stap in de goede richting door vast te houden aan zijn mildere koers ten aanzien van homo’s en lesbiennes”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke.

Paus Franciscus doet zijn uitspraken over ondermeer homoseksualiteit in een interview met pater Antonio Spadaro, hoofdredacteur van het Italiaanse jezuitische tijdschrift La Civilta Cattolica, dat donderdag in zestien landen werd gepubliceerd. In dit interview spreekt de paus openhartig over zijn privéleven en zijn visie op de kerk. De paus zegt dat de Rooms-Katholieke Kerk zich ‘niet obsessief moet bezighouden met thema’s als homoseksualiteit en abortus’.

“We kunnen niet zo maar hameren op de problemen rond abortus, het homohuwelijk en het gebruik van anticonceptie. Dat kan niet. Ik heb nooit heel veel over die zaken gepraat, en dat is me vaak aangewreven”, zegt de paus. De kerk mag haar opvatting over homoseksualiteit verkondigen, maar omdat God ons in de schepping heeft vrijgemaakt moet de kerk  zich volgens de paus niet op een ‘spirituele manier’  mengen in het leven van homo’s en lesbiennes. De kerk sluit zich volgens de paus ook op door ‘bekrompen regels’ op te leggen. De paus kiest een andere benadering, waarin God aanwezig is in elk mens, hoe zondig diens leven ook mag zijn – waarbij de paus beklemtoont dat God groter is dan de zonde.

In juli leidden uitspraken van paus Franciscus over homoseksualiteit tot veel media-aandacht. In het vliegtuig van Rio de Janeiro, waar hij de Wereldjongerendagen had bezocht, terug naar Rome kreeg de paus van een journalist  een vraag over homoseksualiteit. “Wie ben ik om daarover te oordelen?”, antwoordde hij toen.

In het interview dat nu gepubliceerd is, gaat de paus daar dieper op in. “Iemand vroeg me eens, op een provocatieve toon, of ik kon instemmen met homoseksualiteit. Ik antwoordde met een andere vraag: “Zeg mij, als God naar homoseksuelen kijkt, steunt hij dan met liefde het bestaan van deze persoon, of wijst hij deze persoon af?”. We moeten altijd naar de persoon kijken. In het leven begeleidt God mensen. We moeten het­zelfde doen, vertrekkend vanuit hun sit­u­atie. Het is noodza­ke­lijk dat we dat met barmhar­tigheid doen. De kerk waar­naar ik streef is een thuis voor iedereen, geen kleine kapel waarin enkel plaats is voor een kleine groep ges­e­lecteerde mensen. We mogen de kerk niet reduc­eren tot een nest dat onze mid­del­matigheid beschermt.”

In het interview in het vliegtuig terug naar Rome liet de paus bijna terloops ook weten dat homoseksuele handelingen in de ogen van de kerk wel een zonde zijn, maar dat dit geen misdrijf is. Een uitspraak die van grote betekenis kan zijn, omdat in tientallen landen homoseksualiteit nog altijd strafbaar is.

COC-voorzitter Tanja Ineke vindt de uitspraken van de paus in het nu gepubliceerde interview goed nieuws. Het COC sprak in 2012 over de ‘obsessie’ van paus Benedictus met homoseksualiteit, maar zijn opvolger kiest voor een mildere koers ten aanzien van homo’s en lesbiennes. Ineke waarschuwt wel voor al teveel enthousiasme. De kerkvorst zwijgt namelijk over het praktiseren van homoseksualiteit. De toon en de insteek zijn wel verandert, maar de kerkelijke leer lijkt op dit punt ongewijzigd.

[Bron: COC NL & Vatican Insider – Foto Paus Franciscus: WikiCommons-Agéncia Brazil]