Terug naar overzicht

Rechtszaak Haagse weigerambtenaar Wim Pijl

Vrijdag 20 september diende voor de rechtbank in Den Haag de rechtszaak van trouwambtenaar Wim Pijl die in 2011 door de gemeente Den Haag is ontslagen omdat hij op grond van zijn godsdienstige overtuiging weigert zijn functie uit te voeren voor paren van gelijk geslacht. De uitspraak in deze zaak is over uiterlijk zes weken.

De rechtszaak diende voor de meervoudige kamer van de afdeling bestuursrecht. Wim Pijl – voormalig Haags gemeenteraadslid voor de SGP – kreeg juridische bijstand gekregen van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU)

De advocaat van de gemeente Den Haag verdedigde het ontslag van de weigerambtenaar door te verwijzen naar het gemeentebeleid dat erop gericht is actief uit te dragen dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen paren van ongelijk en gelijk geslacht als het gaat om het sluiten van een huwelijk. Een interview met Pijl in het dagblad Trouw in 2011 maakte de gemeente duidelijk dat zijn opstelling haaks op dit beleid staat.

Voor het ontslag beriep de advocaat zich verder op de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) van 15 januari jl. over het ontslag van de Britse weigerambtenaar Lilian Ladele door de Londense deelgemeente Islington. Het EHRM oordeelde toen dat landen de vrijheid hebben om in dit soort kwesties waarin grondrechten botsen een eigen afweging te maken. Volgens de advocaat heeft de gemeente Den Haag daarom het recht om een weigerambtenaar te ontslaan.

De RMU-advocaat van Wim Pijl bestreed die redenering. Volgens hem biedt het vonnis van het EHRM enkel ruimte aan nationale overheden om een eigen beleid te voeren, maar geldt dat niet voor gemeenten.

De rechtbank doet over uiterlijk zes weken uitspraak.

[Bron: Reformatorisch Dagblad – Foto Trouwzaal: CC-efraa]