Terug naar overzicht

Christelijke LHBT’ers bieden Evangelie Gemeente Utrecht gesprek aan

De Stichting LKP – Landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT*-beweging – biedt de Evangelie Gemeente Utrecht een gesprek aan om mogelijke misverstanden rond christelijk geloof en homoseksualiteit weg te nemen. Het LKP betreurt de confrontatie tussen de kerkelijke gemeente en de jongerengroep Jong & Out van COC Midden-Nederland.

Confrontatie

Onlangs weigerde de Evangelie Gemeente Utrecht de jongerengroep Jong & Out van COC Midden-Nederland een zaal te verhuren in haar gebouw. Het zou volgens oudste De Vries niet wijs zijn geweest, gezien de gevoeligheid van het thema in de achterban. Het LKP betreurt de onnodige confrontatie die hier het gevolg van was.

Geen reden LHBT’s te weigeren in de kerk

Wielie Elhorst, voorzitter van het LKP: “Het staat kerkelijke gemeentes vrij mensen en groepen al dan niet binnen te laten. Daar hoeft ook geen verantwoording over te worden afgelegd. Tegelijkertijd is het wat het LKP betreft volstrekt onnodig LHBT-groepen de toegang te weigeren. Elke kerkelijke gemeente zou hen met open armen moeten ontvangen, zelfs al ligt de thematiek gevoelig.”

Aanbod om achterstand in informatie weg te nemen

Het LKP heeft de Evangelie Gemeente Utrecht uitgenodigd voor een eenmalig gesprek over homoseksualiteit en het christelijk geloof. Als koepelorganisatie van twintig plaatselijke, regionale en landelijke LHBT-groepen en organisaties is het ervan overtuigd dat mogelijke misverstanden over homoseksualiteit en het christelijk geloof weggenomen kunnen worden. Zo kunnen confrontaties als die tussen de Evangelie Gemeente Utrecht en de jongerengroep Jong & Out voortaan worden voorkomen. Elhorst: “Wij vertellen graag ons eigen verhaal als christelijke homo’s en lesbiennes en hopen zo een brug te kunnen slaan.”

LKP viert ZILVEREN JUBILEUMLKP = een koepelorganisatie voor twintig plaatselijke, regionale en landelijke LHBT-groepen en organisaties. Het LKP streeft naar een veilige en gelijkwaardige plek voor alle mensen, in kerken en christelijke organisaties, ongeacht seksuele gerichtheid.

*LHBT staat voor: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender

[Bron: LKP – Illustratie: Evangelie Gemeente Utrecht – PrintScreen CampusBlog]