Terug naar overzicht

Oproep Nederlandse bisschoppen openbaarmaking vragenlijst Gezinssynode

In een open brief wordt de Nederlandse bisschoppenconferentie door een aantal voornamelijk katholieke organisaties opgeroepen tot openbaarmaking van de vragenlijst van het Vaticaan voor een volgend jaar te houden wereldbisschoppensynode over het gezin. In de vragenlijst komt ondermeer de omgang met homoseksualiteit aan de orde. Door openbaarmaking kunnen ook katholieke leken hun mening over deze kwesties geven en daarmee bijdrage aan de synode.

De open brief aan de Nederlandse bisschoppenconferentie is ondertekend door het Werkverband van Katholieke Homo-Pastores (WKHP), Stichting Dignity Nederland, de Mariënburgvereniging – vereniging van kritisch katholieken, René Dinklo – de Provinciaal van de Dominicanen, en de Stichting LKP – de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging.

Zij spreken in deze brief de wens uit de onlangs door het Vaticaan uitgevaardigde vragenlijst aan de openbaarheid prijs te geven. In deze vragenlijst wordt onder meer gevraagd naar de omgang van parochies met een thema als ‘homoseksualiteit’. Door de vragenlijst openbaar te maken zullen zoveel mogelijk mensen hun ervaringen en opvattingen kunnen delen.

Inmiddels hebben zowel de Belgische als de Engelse bisschoppenconferenties besloten tot openbaarmaking van de vragenlijst die is toegezonden door Mgr. Lorenzo Baldisseri, de secretaris-generaal van de bisschoppensynode. De Oostenrijkse kardinaal Schönbrunn heeft laten weten de vragenlijst zo breed mogelijk te willen verspreiden. Daarmee geven zij gehoor aan de oproep van Mgr. Baldisseri.

In de open brief wordt deze openbaarmaking van de vragenlijst geprezen en worden de Nederlandse bisschoppen opgeroepen om dat voorbeeld te volgen. De bisschoppen wordt verder gevraagd om verheldering over de procedure die gevolgd wordt als het gaat om het openbaar maken van de vragenlijst in Nederland. Daarnaast wordt melding gemaakt van het voornemen van het WKHP om binnenkort aan de bisschoppen een ‘beredeneerd antwoord’ te geven op vraag 5 in de consultatie over homoseksualiteit. De pastorale brief Tot zegen geroepen die het WKHP eerder schreef,  wordt alvast in vijf vertalingen naar Rome gestuurd.

“Zoveel mogelijk mensen zouden de vragenlijst in moeten kunnen vullen”, zegt WKHP-woordvoerder Theo Kosters. “De commissie die uiteindelijk de wereldbisschoppenconferentie in 2014 gaat voorbereiden, krijgt dan een goed beeld van wat er leeft. Wij begrijpen daarom ook niet waarom de Nederlandse bisschoppen de beslissing over het openbaar maken van de vragenlijst zo lang aan houden.”

De Nederlandse bisschoppen lijken vooralsnog niet verder te willen gaan dan het toesturen van de vragenlijst naar de parochies. Daar zullen parochiebesturen en parochieraden de vragenlijst invullen. De bisschoppen zijn van mening dat ze daarmee voldoen aan de wens van paus Franciscus om ter voorbereiding van de synode de pastorale praktijk rond huwelijk en gezin in kaart te brengen.

De vragenlijst die is uitgevaardigd door het Vaticaan is uniek. Het is voor het eerst dat op deze wijze de bisdommen en parochies van de Rooms-Katholieke Kerk zo breed worden geconsulteerd over allerlei thema’s waarmee rooms-katholieken aan de basis te maken hebben.

De volledige vragenlijst is HIER te vinden – punt 5 bevat de vragen over de omgang met homoseksuelen.

[Bron: LKP – Illustratie: logo Nederlandse Bisschoppenconferentie]

Zie ook: Bisschoppen sturen vragenlijst voor synode rond gezin naar de parochies