Terug naar overzicht

LKP-voorzitter Wielie Elhorst stopt per 1 januari 2014

Per 1 januari 2014 legt drs. Wielie Elhorst zijn functie neer als voorzitter van het LKP, de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging. Het officiële afscheid is op zaterdag 15 maart 2014 tijdens een feestelijke receptie na de themadag ‘Transgenders en geloof’.

COC Nederland heeft Wielie Elhorst de afgelopen jaren leren kennen als een voortreffelijk LKP-voorzitter en een prettig mens om mee samen te werken. COC-voorzitter Tanja Ineke prijst vooral zijn immer verbindende rol, zijn vermogen om vooruitgang – hoe klein soms ook – te boeken en zichtbaar te maken en zo verdere verbetering te stimuleren. “We zullen zijn nuchterheid, zijn stille, inspirerende kracht en vooral zijn grote vermogen tot dialoog missen,” aldus Ineke.

Tienjarig bestuurslidmaatschap

Wielie Elhorst werd in 2003 lid van het LKP-bestuur en een aantal jaren later voorzitter. Het voorzitterschap is een vrijwilligersfunctie. In zijn professionele leven is Elhorst senior medewerker van JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland (specialisme catechese), predikant in algemene dienst voor het landelijk jeugdwerk van dezelfde kerk en promovendus catechetiek aan de Protestantse Theologische Universiteit. De tijd die nodig is om de promotiestudie tot een goed einde te brengen, heeft Elhorst doen beslissen zijn functie neer te leggen.

“Ik neem met spijt afscheid van het LKP-werk. Ik heb met veel plezier leiding gegeven aan de organisatie en zie dat alle inzet van de afgelopen jaren zijn vruchten aan het afwerpen is. Dit werk wordt zonder twijfel goed voorgezet door het altijd betrokken en actieve LKP-bestuur”, laat Elhorst weten.

Blijvende betrokkenheid

Aan de inzet van het werk voor christelijke LHBT’ers komt bij het vertrek van de voorzitter uit het LKP-bestuur geen einde. Elhorst blijft betrokken bij de organisatie van de Gay Pride Kerkdienst en de Pink Christmas Kerkdienst in Amsterdam, de landelijke themadag ‘Transgenders en geloof’ op 15 maart a.s. en een wake op IDAHO, International Day Against Homophobia en Transphobia, in Amsterdam op 17 mei a.s. Daarnaast blijft hij als agendalid van het LKP-bestuur lid van de Working Group van het Europees Forum van christelijke LHBT-groepen die de uitvoering van het door het ministerie van OCW ondersteunde project ‘Breathing the Spirit’ begeleidt.

Afscheid

Elhorst neemt officieel afscheid tijdens een feestelijke receptie na de themadag ‘Transgenders en geloof’ op zaterdag 15 maart 2014.

Nieuwe voorzitter

Belangstellenden voor de functie van voorzitter kunnen een vacaturetekst opvragen bij de secretaris van het LKP, dhr. Frits Brommet, e-mail: [email protected].

Het LKP is een koepelorganisatie van ongeveer twintig plaatselijke, regionale en landelijke christelijke LHBT-organisaties. Het LKP streeft volledige gelijkwaardigheid van LHBT’ers na in kerk en samenleving.

[Bron: LKP – Foto Wielie Elhorst: LKP]