Terug naar overzicht

Homopastores beantwoorden Vaticaanse vragenlijst

Het Werkverband voor Katholieke HomoPastores (WKHP) heeft de vier vragen over ‘verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht’ uit de Vaticaanse vragenlijst over de pastorale houding rond huwelijk en gezin beantwoord. De vragenlijst is wereldwijd rondgestuurd ter voorbereiding op de bisschoppensynode over het gezin die op initiatief van paus Franciscus in 2014 gehouden wordt.

Het WKHP heeft de antwoorden op zondag 8 december jl. per brief naar de Nederlandse bisschoppen gestuurd in de hoop dat hun inzichten ‘mogen bijdragen aan’ de bisschoppelijke ‘inbreng bij de synode’.

In de WHKP-brief worden de vier vragen beantwoordt die gaan over homoseksualiteit en gezinnen waarin kinderen door ouders van gelijk geslacht worden opgevoed. Het WKHP beantwoordt ook twee vragen die de Nederlandse bisschoppen hebben weggelaten in hun consultatie richting de parochies.

Bij vraag 5b. over de ‘houding van de lokale kerken tegenover de staat als promotor van civielrechtelijke verbintenissen tussen mensen van hetzelfde geslacht’ heeft de WHKP ‘een paar voorbemerkingen’. De suggestie dat de staat ‘promotor’ zou zijn van gelijkgeslachtelijke verbintenissen wordt ‘ervaren als tendentieus’. Het WKHP wijst er op dat het gaat ‘om erkenning van wat er bij het overgrote deel van de mensen in het land leeft’. Het grootste deel van de katholieken ‘deelt deze opvatting’ en zij voelen zich ‘op dit punt van de kerk vervreemdt’.

In dit brief wordt duidelijk dat ambtsdragers af en toe benaderd worden met de vraag een huwelijk van twee mannen of twee vrouwen te zegenen. De WKHP-leden willen hen die zegen niet onthouden en ‘zeker als het gaat om mensen die betrokken zijn bij de plaatselijke gemeenschap, vindt dat bij de meeste parochianen instemming en vraagt zoiets om een publieke vormgeving’. Maar omdat de ‘kerkelijke overheid dat echter niet goedkeurt, voelen zich verschillenden van ons klem gezet’.

In hun antwoord wordt ook duidelijk dat ‘wanneer wijzelf met vanzelfsprekendheid over onze eigen seksuele oriëntatie spreken, en wanneer wij expliciet de waarde van gelijkgeslachtelijke relaties erkennen, dit anderen helpt om ook in de openbaarheid te treden’. “Openheid en respect kunnen zo een bevrijdend en helende werking hebben voor anderen die zich op dit terrein in de knel voelen.”

Bij vraag 5c. over ‘pastorale aandacht’ aan hen ‘die een dergelijke levensstaat gekozen hebben’ wordt het WKHP-antwoord samengevat in de woorden: respect, eerlijkheid en open gesprek. “Naar ons idee ligt er een grote uitdaging voor de kerk en de pastor om weer een betrouwbare gesprekspartner te worden, ook inzake relaties en opvoeding.”

Op vraag 5d. over wat er ‘pastoraal gedaan’ kan worden ‘om het geloof door te geven’ aan de kinderen van paren van gelijk geslacht, is de WKHP kort: ‘hetzelfde als wat gedaan wordt aanzien van gezinnen waarbij de kinderen door een vader en een moeder worden opgevoed’. Dat betekent ook ‘doopvieringen samen met andere kinderen’ en als extra punt van pastorale aandacht een ‘evangelische boodschap tegen sociale uitsluiting’.

Kritiek is er op het optreden van de pastoor in Reusel die vorig jaar de Prins Carnaval de communie weigerde en op de priesteropleiding waar nog beweert wordt dat ‘homorelaties geen stand houden’. Daarentegen wordt de houding van paus Franciscus die zich in een interview uitdrukkelijk van een oordeel onthoudt ‘verfrissend’ genoemd.

Voor het beantwoorden van de vragen heeft de WKHP een commissie van acht leden samengesteld die allemaal ‘pastoraal en als medegelovige verbonden’ zijn met de rooms-katholieke gemeenschap en bovendien ‘via gevoelsleven en engagement – en deels ook via de eigen levensstaat – verbonden’ zijn met het thema homoseksualiteit.

Zie HIER een pdf-bestand met de WKHP-brief.

[Bron: WKHP – Foto Paus Franciscus: CC-Agencia Brazil]