Terug naar overzicht

“Ik kan en wil homo’s niet weren van het avondmaal”

Dat schrijft CGK-predikant Wim de Bruin in een ingezonden brief in het Nederlands Dagblad dit weekend en op zijn blog. De voorganger van de Christelijke Gereformeerde Kerk  ‘De Schuilplaats’ in Purmerend maakt duidelijk dat zijn overtuiging op pastorale gronden fundamenteel botst met het onlangs genomen besluit over homoseksualiteit en homorelaties van de Synode van de CGK.

Dominee De Bruin maakt duidelijk dat zijn standpunt vooral botst met het visiedocument waarin homoseksuele relaties als zondig worden bestempeld en daarom in het uiterste geval dienen te leiden tot uitstoting uit de kerk.

De Bruin is namelijk van oordeel dat het hem ‘niet toekomt te oordelen over iets wat ik niet werkelijk kan begrijpen (homoseksualiteit)’. “En vooral dat het mij niet toekomt te oordelen over de mensen die het betreft”.

Het synodebesluit dwingt De Bruin ‘in een diepe spagaat’, want hij moet van zijn kerk tegen zijn ‘homoseksuele medegelovigen, die ik ook van harte liefheb en als broeder/zuster in Christus herken’, zeggen dat er voor hen ‘geen plaats is aan de tafel van de Heer’.

“Die uitspraak houdt de ontzaglijke werkelijkheid in dat ik hun heb te verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben”, stelt De Bruin vast. “En als ambtsdrager moet ik dat uit naam van Jezus Christus zeggen. Gezien mijn overtuiging mag, kan en wil ik dat niet”

Dat leidt voor De Bruin ook nog tot een ander probleem. Het synodebesluit dwingt hem namelijk om geloofsgenoten die een gelijkgeslachtelijke relatie ‘in liefde en trouw’ zijn aangegaan te zeggen dat ze die moeten verbreken. “Maar als zij het voor God kunnen verantwoorden en Hem niet buiten de relatie houden, wil ik hen niet veroordelen”. De Bruin is bereid om met zulke paren ‘een pittig gesprek te voeren’, maar ‘niet met die uiterste consequentie’.

Wat dan volgens De Bruin overblijft is ‘puur op formele gronden’ – want hij is wel ‘gehouden aan de uitspraak van het kerkverband’ – mensen uit te sluiten van het avondmaal en uit de gemeente te weren. “Pastoraal gezien is er niets onmogelijker dan dat”, stelt CGK-voorganger vast.

Vandaar dat hij ‘uit de grond van mijn hart’ hoopt dat er ‘meer ruimte komt voor meer persoonlijke afwegingen’. “Ik sluit liever tweeduizend mensen te veel in dan dat ik het risico loop dat ik er één ten onrechte uitsluit”.

[Bronnen: Nederlands Dagblad, Blog Wim de Bruin – Illustratie: CGK-logo]