Terug naar overzicht

Christelijke LHBT-organisaties gematigd positief over NGK-tussenrapport

Christelijke LHBT-organisaties die samenwerken in het project LCC Plus zijn ‘gematigd positief’ over de tussenrapportage van de Commissie Ambt en Homoseksualiteit van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK).

De LCC Plus-organisaties hebben met belangstelling kennisgenomen van de tussenrapportage van de Commissie Ambt en homoseksualiteit van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) die op donderdag 3 januari jl. openbaar werd gemaakt.

De LCC Plus-organisaties nemen met instemming kennis van een nauwkeurig uitgewerkte verslaglegging van gesprekken van de commissie met lesbische zusters en homoseksuele broeders en met een  aantal organisaties op het terrein van homoseksualiteit en geloof.

De LCC Plus-organisaties moedigen de commissie van harte aan nu spoedig werk te maken van de vragen die nog beantwoord moeten worden en te komen tot positieve besluitvorming die een volledige en gelijkwaardige participatie van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen in de plaatselijke gemeentes van de NGK mogelijk maakt.

Gesprekken met homo’s en lesbiennes

De Commissie Ambt en Homoseksualiteit is in 2011 in opdracht van de Landelijke Vergadering van de NGK van start gegaan met haar onderzoek. De LCC Plus-organisaties zijn verheugd dat er veel aandacht is besteed aan gesprekken met homoseksuele broeders en lesbische zusters.

Heleen de Boer, vice-voorzitter van het LKP: “Hun getuigenis is onmisbaar voor een uiteindelijk overwogen en positief standpunt.” Ook het LKP is samen met ContrariO – Gereformeerde vereniging voor homo’s en lesbiennes – uitgenodigd voor een gesprek.

“Het gesprek aangaan met elkaar, elkaar echt spreken en daarvoor alle mogelijke partijen uitnodigen is van wezenlijk belang”, zegt De Boer, die zelf aan dit overleg deelnam. “De commissie heeft wat ons betreft goed begrepen en aangevoeld dat het van belang is uitleenlopende meningen te horen.”

Onderzoek onder plaatselijke gemeentes NGK

De tussenrapportage bericht ook over de uitkomsten van een onderzoek dat door de commissie is gedaan onder plaatselijke gemeentes van de NGK. Volgens de LCC Plus organisaties laten deze duidelijk zien dat er nog veel werk te verrichten valt om van iedere gemeente een gemeenschap te maken waar lesbiennes en homo’s zich veilig kunnen voelen en waar zij op een gelijkwaardige basis volop kunnen participeren, ook in de uitoefening van de ambten.

Wim van den Engel, voorzitter van de stuurgroep van de LCC Plus organisaties: ”Het is goed dat de tussenrapportage nu heel duidelijk laat zien dat er nog veel moet gebeuren. Het maakt de noodzaak van het verdere werk van de commissie indringend duidelijk. We hopen dat het in het verdere werk van de commissie zwaar mee zal wegen dat veel gemeentes van de NGK nog geen veilige gemeenschap vormen.”

Oproep tot voortzetting van het werk

De LCC Plus organisaties moedigen de commissie van harte aan haar werk met spoed voort te zetten. De LCC Plus organisaties steunen de commissie in haar wens nu verder grondig en nauwkeurig te werk te gaan. Dit doet recht aan alle belanghebbenden en zeker aan het vergroten van de veiligheid van homo’s en lesbiennes in de plaatselijke gemeentes van de NGK. De LCC Plus organisaties blijven graag beschikbaar voor gesprekken en advies.

LCC Plus

In het LCC Plus-project wordt samengewerkt door de volgende christelijke LHBT-organisaties: LKP, Contrario, CHJC, Netwerk Mirre en HolyFemales. Zij voeren met middelen van het ministerie van OCW vijf projecten uit die de sociale acceptatie van LHBT’ers in Nederland en in het buitenland bevorderen. Zie voor meer informatie: LCCProjecten.nl.

[Bron: LCC Plus Projecten – Illustratie NGK-logo]