Terug naar overzicht

PRIMEUR: Themadag over transgender zijn en geloof

Op zaterdag 15 maart a.s. vindt de eerste landelijke themadag over transgender zijn en geloof plaats, getiteld ‘Voor U niet verborgen’. De organisatie is in handen van Stichting LKP, de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging.

“Aandacht voor transgenders in geloofsgemeenschappen is gewenst en noodzakelijk”, zegt Heleen de Boer, vice-voorzitter van het LKP. “Met deze dag hopen we de ‘T’ voorgoed op de kaart van de kerk en van de christelijke LHBT-beweging te zetten.”

Transgenders op de agenda

Met de landelijke themadag lost het LKP een belofte in die de organisatie zichzelf enige jaren geleden deed. In 2012 organiseerde het LKP voor het eerst een pre-conferentie voor christelijke transgenders, aan de vooravond van de jaarlijkse conferentie van het Europees Forum van christelijke LHBT-groepen, in Amsterdam.

Heleen de Boer: “Ons werd toen duidelijk dat we als christelijke LHBT-beweging niet langer konden volstaan met ons werk voor homo’s en lesbiennes in de kerken alleen. De wens groeide in kerken en geloofsgemeenschappen en in de christelijke LHBT-beweging ook voor transgenders een voortrekkersrol te vervullen. Met de themadag wordt daartoe nu een eerste stap gezet.”

Afwijzing van transgenders in kerken en geloofsgemeenschapen

Uit het weinige onderzoek dat tot nu toe is gedaan naar transgenders en geloof/religie, blijkt dat transgenders in veel gevallen om hun afwijkende genderidentiteit niet worden begrepen en soms ook worden afgewezen.

Wielie Elhorst, medevoorbereider van de themadag namens het LKP: “We hopen dat de dag een aanzet kan zijn tot meer begrip en bewustwording binnen kerken en geloofsgemeenschappen, zodat zij ook voor transgenders veilige plaatsen worden, waar zij volwaardig en gelijkwaardig kunnen participeren. Gelukkig is dit soms ook al het geval. Deze ervaringen krijgen ook alle ruimte.”

Verklaring

De landelijke themadag moet eindigen met een door alle deelnemers ondertekende verklaring.

Eduardo Hoogbruin, medevoorbereider van de themadag namens het LKP: “De verklaring moet kernachtig uitdrukken dat gelovige transgenders waarde hechten aan de positieve betekenis die kerken en geloofsgemeenschappen kunnen spelen in de ontdekking van hun genderidentiteit. De verklaring wil daarbij concreet aangeven waar de belangrijkste wensen liggen en hoe eerste stappen kunnen worden gezet.”

Elhorst: “Er zijn al een paar ‘good practices’ in sommige kerken waar op voortgebouwd kan worden of waar een voorbeeld aan genomen kan worden.”

‘Voor U niet verborgen’

De titel van de themadag: ‘Voor U niet verborgen’, is ontleend aan Psalm 139 uit de Bijbel. Het speelt in op de gedachte dat God mensen al kent voordat zij geboren zijn, dat wil zeggen: hun ware zelf in hun ware lichaam. ‘Voor U niet verborgen’ drukt dit kernachtig uit.

De themadag wordt voorbereid door een kleine werkgroep met vertegenwoordigers van onder andere Transvisie en het Transgender Netwerk Nederland (TNN).

De dag is bedoeld voor transgenders en hun naasten, voor ambtsdragers en leiders uit kerken en geloofsgemeenschappen en voor hulpverleners (met een christelijke achtergrond).

De locatie van de themadag is: Centrum De Heuvel, Grotekerkplein 5 te Rotterdam – aanvang: 10.30 uur. De kosten bedragen € 12,50. (lunch inbegrepen). Aanmelding is mogelijk via de website van het LKP of via [email protected]. Zie meer informatie de uitgebreide FLYER.

LKP – is een koepelorganisatie voor ongeveer twintig plaatselijke, regionale en landelijke christelijke LHBT-groepen. Het LKP is in 1987 opgericht en streeft naar gelijkwaardige en volwaardige participatie van alle mensen in kerk en samenleving, ongeacht seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

[Bron/Illustratie: LKP]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!