Terug naar overzicht

‘Hersteld Hervormde Kerk zie af van tucht tegen dominee Burggraaf’

Op woensdag 30 april jl. publiceerde het Reformatorisch Dagblad een artikel van de hersteld-hervormde dominee Dustin Burggraaf (1980). Na een bezoek aan concentratiekamp Dachau besloot hij tot zijn oproep het taboeop homoseksualiteit in reformatorische kring te doorbreken. Burggraaf worstelde zelf jarenlang met zijn homoseksuele oriëntatie. De LCC Plus – een samenwerkingsverband van christelijke LHBT-organisaties – roept het moderamen van de Hersteld Hervormde Kerk op tucht jegens dominee Burggraaf achterwege te laten en pastorale betrokkenheid te tonen.

Nu geen tucht, maar pastorale zorg

De LCC Plus organisaties betreuren de reactie van de hersteld-hervormde ouderling M.G. van der Hoeven die op zijn site Het Gekrookte Riet bekend maakt hij in een brief aan het moderamen (bestuur) van de Hersteld Hervormde Kerk gevraagd te hebben om dominee Burggraaf per direct uit zijn ambt te ontheffen. Eveneens betreuren zij de reactie van dr. Jan Hoek (voormalig bestuurslid Stichting RefoAnders), die stelt dat Burggraaf geen voortrekkersrol kan vervullen als hij het aangaan van een homoseksuele relatie niet afkeurt.

De LCC Plus organisaties roepen het moderamen van de Hersteld Hervormde Kerk op nu geen principiële posities te gaan betrekken noch tuchtmaatregelen te nemen, maar vooral oog te hebben voor de pastorale nood die spreekt uit het artikel van dominee Burggraaf en die representatief is voor wat velen in reformatorische kring doormaken.

René Venema (voorzitter ContrariO): “Wij hopen dat er een tijd komt dat mensen uit reformatorische kring in hun eigen kerken veiligheid ervaren om hun homoseksualiteit een plek te geven. De reformatorische kerken moeten nu actief gaan werken aan een veilige omgeving voor hun homoseksuele en lesbische gemeenteleden.”

Het moderamen van de Hersteld Hervormde Kerk zal zich op de volgende vergadering, eind mei, buigen over de brief van ouderling Van der Hoeven.

Reformatorische kerken in beweging

Homoseksualiteit is al langere tijd onderwerp van gesprek in reformatorische kring. De scriba van de Hersteld Hervormde Kerk dominee Ronnie Mulder herkent het beeld dat Burggraaf in zijn artikel schetst niet, maar erkent in het Nederlands Dagblad (1 mei 2014) dat de ervaringen per gemeente verschillen. Ook dr. Jan Hoek erkent dat lesbiennes en homo’s nogal eens in de problemen komen, omdat zij van tevoren al weten dat zij zullen worden veroordeeld, als zij het gesprek zoeken.

Heleen de Boer (vice-voorzitter van het LKP): “Wij prijzen dominee Burggraaf om zijn moed en hopen dat hij door zijn kerk goed wordt opgevangen in de komende tijd. Dominee Burggraaf spreekt ook van anderen in dezelfde situatie. Wij vermoeden dat het hier slechts om het topje van de ijsberg gaat. Wij hopen daarom dat de Hersteld Hervormde Kerk nu alle prioriteit legt bij pastorale zorg voor lesbiennes en homo’s in eigen kring.

4 mei (Dodenherdenking) en 17 mei (IDAHOT)

Dominee Burggraaf schreef zijn artikel na een bezoek aan concentratiekamp Dachau. Natuurlijk is er geen rechte lijn te trekken vanuit Nazi-Duitsland naar homo’s en lesbiennes in de orthodoxere kerken, maar vandaag de dag bieden veel van deze kerken voor lesbiennes en homo’s geen veilige omgeving en dat doet hen geweld aan.

De LCC Plus organisaties stemmen daarom in met de door Burggraaf geformuleerde noodzaak ook vandaag de dag in deze kerken actief aandacht te besteden aan het (nonverbale) geweld dat lesbiennes en homo’s daar ervaren. Het aantal homoseksuele jongeren uit orthodox-christelijke kring dat aan zelfmoord denkt is veel te hoog, zo blijkt uit onderzoek.

Op 4 mei wordt op het Homomonument in Amsterdam stilgestaan bij alle geweld hoe dan ook tegen lesbische, homoseksuele, biseksuele en trangender mensen, vroeger en nu. Op 17 mei, Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie (IDAHOT), gebeurt dat ter gelegenheid van deze dag ook in de Oranjekerk in Amsterdam. De LCC Plus organisaties prijzen en ondersteunen een ieder die in eigen kring tegen geweld tegen lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders opstaat.

 

LCC Plus ProjectenLCC Plus organisaties bestaan uit de volgende organisaties: LKP, ContrariO, CHJC, Netwerk Mirre en HolyFemales, en voeren met middelen van het ministerie van OCW vijf projecten uit die de sociale acceptatie van LHBT’ers in Nederland en in het buitenland bevorderen. Zie voor meer informatie: LCC Projecten.

[Bron: LCC Plus-organisaties – Illustratie: Printscreen Hersteld Hervormde Kerk]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!