Terug naar overzicht

Veel onwetendheid en gevoeligheden rondom intersekse/DSD

Op 18 juni jl. verscheen een eerste verkennend onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar de leefsituatie van personen met intersekse/DSD. Volgens het SCP bestaat er in Nederland veel onwetendheid en zijn er veel gevoeligheden rondom intersekse/DSD.

COC Nederland is in gesprek met Nederlands Netwerk Intersekse/DSD om te bezien of, en zo ja op welke wijze, de organisaties elkaar kunnen versterken bij het bewerkstelligen van verbeteringen voor mensen met een intersekse conditie.

80 duizend Nederlanders

Intersekse/DSD (differences of sex development) is een parapluterm voor diverse aangeboren condities, waarbij de ontwikkeling van het geslacht verschilt van wat medici over het algemeen onder ‘man’ of ‘vrouw’ verstaan. Het gaat om verschillen in de chromosomen, geslachtsklieren of de anatomie. Onder intersekse/DSD vallen bijvoorbeeld meisjes met XY-chromosomen, jongens met een extra X-chromosoom, en baby’s waarbij na de geboorte onduidelijk is of het een jongetje of meisje is. Naar schatting van het SCP zijn er in Nederland ongeveer 80.000 mensen met een vorm van intersekse/DSD.

2014_15_Intersekse.inddTaboe

Uit het onderzoek Leven met intersekse/DSD, dat werd uitgevoerd in opdracht van minister Jet Bussemaker (Emancipatie), blijkt dat er in Nederland sprake is van veel taboes, gevoeligheden en onwetendheid waar het gaat om intersekse.

Mensen met een intersekse conditie vinden of vonden het zelf vaak lastig om hun conditie te accepteren. Men ervaart het ontvangen van de boodschap dat men een intersekse conditie heeft als ingrijpend en vindt het veelal moeilijk om er open over te zijn.

De sociale omgeving reageert vaak met ongemak, onwetendheid en onbegrip op de  intersekse conditie. Mensen met een intersekse conditie ondervinden problemen in opleiding, werk en vrije tijd. Niet-gespecialiseerde medische professionals hebben vaak weinig kennis en sensitiviteit op het gebied van intersekse. Een bijzonder probleem is medisch ingrijpen bij kinderen in het geval van ambigue geslachtskenmerken.

Aanbevelingen

Het SCP beveelt onder meer aan dat er, bijvoorbeeld middels een website, meer goede informatie beschikbaar komt over de medische en sociale aspecten van (vormen van) intersekse. In medische basisopleidingen zou meer aandacht voor intersekse condities moeten komen. Een grootschalig, kwantitatief onderzoek zou een landelijk beeld moeten geven van de leefsituatie van mensen met een intersekse conditie.

COC 

COC Nederland heeft al enige tijd regelmatig contact met het Nederlands Netwerk Intersekse/DSD (NNID). Samen bezien de organisaties of, en zo ja op welke wijze, ze elkaar kunnen versterken bij het bewerkstelligen van verbeteringen voor mensen met een intersekse conditie. Dat gebeurt onder meer in COC’s Landelijke Werkgroep Politiek. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om de mensenrechten van mensen met een intersekse conditie in Nederland en in het buitenland beter te beschermen. Ook het verbeteren van wetgeving en het bevorderen van kennis onder medici staan op de agenda.

Samenwerking met de LHBT-beweging ligt voor een deel van de mensen met een intersekse conditie gevoelig; men ziet onvoldoende aangrijpingspunten en overeenkomsten. Reden voor NNID en COC om de mogelijkheden eerst zorgvuldig te onderzoeken. In internationale fora werken de LHBT-beweging en de intersekse beweging steeds vaker samen.

[Bron/Foto: COC NL]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!