Terug naar overzicht

Verschillen in visie op homoseksualiteit in Friese kerken

De visie op homoseksualiteit verschilt van kerk tot kerk in Friesland. Dat blijkt uit onderzoek van Anne de Groot op verzoek van de gemeenten Súdwest-Fryslân en Leeuwarden.

Anne de Groot heeft als NHL Hogeschool-student van de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) onderzoek gedaan naar de situatie rondom homoseksualiteit in Friese kerken. Zij deed dit in het kader van haar stage bij COC Friesland. Het onderzoek werd uitgevoerd op verzoek van de gemeenten Súdwest-Fryslân en Leeuwarden, die van 2012 tot en met 2014 koplopergemeenten LHBT-beleid zijn. De provincie Fryslân heeft als financier aan het project bijgedragen.

De resultaten van het onderzoek komen voort uit interviews met 27 kerkelijke voorgangers. Uit het onderzoek blijkt dat de visies op homoseksualiteit van kerk tot kerk verschillen. De verschillen zijn zowel afhankelijk van de kerkelijke stroming (PKN, Rooms-Katholiek enz.) als van de opvatting van de individuele voorganger, waardoor de visie ook binnen een stroming afwijkend kan zijn.

Ook valt op dat er binnen veel kerken beweging is omtrent dit onderwerp. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het noemen van homoseksualiteit in het beleidsplan, waardoor het voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen duidelijk wordt wat de visie van hun kerk is.

Het rapport van Anne de Groot zal worden aangeboden aan wethouder Sjoerd Tolsma, op donderdag 3 juli a.s. om 10.00 uur bij de gemeente Sneek. Vanaf die datum is het rapport beschikbaar.

[Bron: COC Friesland – Foto Hervormde Kerk Warstiens, Friesland – CC-Bouwe Brouwer]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!