Terug naar overzicht

Enschede ondertekent Verklaring van Dordrecht

De gemeente Enschede heeft op 1 juli de Verklaring van Dordrecht ondertekend. De verklaring is in 2013 opgesteld door Transgender Netwerk Nederland (TNN) met als doel de emancipatie van transgenders op de werkvloer te bevorderen. De ondertekening valt samen met de invoering van de transgenderwet, die het mogelijk maakt de geslachtsregistratie bij de gemeente gemakkelijker aan te passen.

COC Twente-Achterhoek en gemeente Enschede luiden de invoering van de transgenderwet op dinsdag 1 juli in met een lunch bij de afdeling burgerzaken. Tijdens de lunch wordt de Verklaring van Dordrecht ondertekend. En: voor het eerst wordt de geboorteakte van een Enschedese transgender op het stadskantoor aangepast. Na het lunchprogramma is er ’s middags een training voor professionals op het gebied van hulpverlening en werk.

Het COC Twente-Achterhoek nam het initiatief om deze mijlpaal te vieren en nam daarvoor contact op met de gemeente Enschede. Voorzitter Mark Melenhorst, COC Twente-Achterhoek: “Voor ons is het een belangrijke dag. Tot nog toe bepaalde je geboorteaangifte je leven. Stel je voor je, bent dus nu vrouw, ooit geboren als man en krijgt dan officiële brieven die beginnen met: Geachte heer…… Het voelt alsof je nooit echt geaccepteerd bent zoals jij werkelijk bent. Transgenders stuiten ook op hun werk en zelfs in de zorg op veel onbegrip. Reden om met een uitgebreid programma deze dag te vieren.”

Het belang van de nieuwe wet

Transgenders die gebruik willen maken van deze wet kunnen bij de gemeente een aanvraag doen om hun geslacht om te zetten. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt daarvoor een aantekening in de geboorteakte. Tegelijkertijd kan ook de voornaam gewijzigd worden. Is die wijziging eenmaal doorgevoerd kan er een nieuw identiteitsbewijs aangevraagd en aangemaakt worden. Tijdens de lunchbijeenkomst wordt ook het eerste verzoek tot registratiewijziging van een transgender behandeld.

Patrick Welman, wethouder Economie en Werk: “In Enschede vinden we het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en zich veilig voelt om dat te uiten. Deze wet juichen wij dan ook van harte toe. Mensen hebben een geestelijk en lichamelijk zwaar proces doorgemaakt om uiteindelijk te kunnen zijn zoals ze zich voelen. Ik kan me voorstellen dat het laatste stukje, de correcte inschrijving in de burgerlijke stand, dan de ultieme bevestiging van het hele proces is.”

Verklaring van Dordrecht

Naast aandacht voor de nieuwe wet ondertekent Patrick Welman ondertekent tijdens de lunch de Verklaring van Dordrecht. De verklaring is in 2013 opgesteld door TNN met als doel de emancipatie van transgenders op de werkvloer te bevorderen. De gemeente Enschede wil hiermee een voorbeeld zijn voor andere werkgevers in hun regio. De gemeente Enschede is – na de gemeenten Dordrecht en Zwolle – de derde gemeente in Nederland die deze verklaring ondertekent.

Training ‘Worden wie je bent’

Na de lunchbijeenkomst vindt de training ‘Worden wie je bent. Over werk en zorg voor transgender’ plaats. De training helpt enerzijds hulpverleners om genderidentiteitsproblematiek te (h)erkennen en het integreren in hun hulpverlening, anderzijds richt de training zich op professionals die werkzoekenden begeleiden. De training vergroot de kennis en het begrip voor transgenders. Dertig deelnemers hebben zich aangemeld voor deze training. Meer informatie over de training vind je hier.

Transgenders in Oost-Nederland

Het programma op 1 juli moet het startschot zijn voor meer ondersteuning voor transgenders in Oost-Nederland. Eerste gesprekken wijzen op een behoefte aan een zelfhulpgroep voor transgenders en/of een groep voor de partners van transgenders. Het COC Twente-Achterhoek wil daarom graag in contact komen met transgenders uit Oost-Nederland. Belangstelling om mee te denken? Mail naar [email protected].

[Bron: COC Twente/Achterhoek en Gemeente Enschede]

Zie ook: Transgenderdag 1 juli groot succes

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!