Terug naar overzicht

COC vecht voor doorbraak bij Verenigde Naties

COC Nederland vecht momenteel voor een doorbraak voor de mensenrechten van LHBT’s bij de Verenigde Naties (VN). De VN-mensenrechtenraad in Genève beslist op 25 of 26 september of de organisatie zich de komende jaren specifiek voor LHBT’s gaat inzetten. 

Inzet van de discussie is de vraag of de VN voortaan tweejaarlijks moeten gaan rapporteren over discriminatie en geweld tegen LHBT’s in alle 193 lidstaten. Brazilië, Chili, Uruguay en Colombia dienden hiertoe op donderdag 18 september een voorstel in. Landen als Rusland, Pakistan en Egypte zijn daar fel tegen.

Op dit moment is er bij de VN geen enkele structurele aandacht voor mensenrechten van LHBT’s. Dat is wel het geval voor mensenrechtenschendingen op grond van bijvoorbeeld ras of geloof.

Internationaal beleidsmedewerkers Joyce Hamilton en Nori Spauwen van COC Nederland dringen momenteel bij vertegenwoordigers van tal van VN-lidstaten aan op een positief besluit. Daarbij werken ze nauw samen met een groep LHBT-organisaties van over de hele wereld. Ook ondersteunt  COC activisten uit Costa Rica, Nigeria, Zuid-Afrika en Algerije om bij de mensenrechtenraad hun – vaak schrijnende – verhaal te doen over de situatie van LHBT’s in hun land.

VN-Mensenrechtenraad met Nori Spauwen - Foto COC NL-Nori Spauwen 2014

Nori Spauwen, COC beleidsmedewerker Internationaal, aan het werk bij de VN-Mensenrechtenraad

“Als dit voorstel wordt aangenomen, kunnen de VN landen regelmatig op de vingers tikken als ze mensenrechten van LHBT’s schenden”, zegt Hamilton. “Dat zou een doorbraak bij de VN betekenen. Het betekent erkenning voor de mensenrechten van LHBT’s en het kan leiden tot concrete verbetering van de positie van LHBT’s over de hele wereld.”

In 2011 stemde de mensenrechtenraad van de VN voor het eerst in met een resolutie tegen mensenrechtenschendingen van LHBT’s. Ook bij dat besluit was COC Nederland nauw betrokken. De mensenrechtenraad besloot toen tot een eenmalig onderzoek naar LHBT-mensenrechten, dat in 2012 verscheen.

COC Nederland heeft als een van de weinige LHBT-organisaties ter wereld een Speciale Consultatieve Status bij de Verenigde Naties. Die status gebruikt het COC om de belangen van LHBT’s te behartigen en LHBT-activisten uit tal van landen een podium te bieden bij de VN. Ook traint en begeleidt het COC activisten in het opstellen van rapporten over de situatie van LHBT’s in hun land, die worden ingediend bij de VN.

Voor buitenlandse activisten is veiligheid essentieel om hun werk te kunnen doen. Met jouw steun kan het COC meer LHBT-activisten veiligheid bieden. Steun onze activiteiten met een bijdrage aan het Pride Fonds.

[Bron: COC NL – Foto’s VN-Mensenrechtenraad: COC NL-Nori Spauwen]