Terug naar overzicht

Symposium Geloof en seksuele diversiteit in de christelijke praktijk

De christelijke LHBT-alliantie LCC Plus organiseert op woensdag 1 oktober a.s. een symposium rond de sociale acceptatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) in christelijke gemeenschappen.

​Het symposium wordt georganiseerd samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Doel van het symposium is het formuleren van vervolgstappen om de sociale acceptatie van homoseksualiteit in diverse christelijke contexten verder te vergroten. De dag staat in het teken van risico’s, kansen, oplossingen en aanbevelingen rond de verdere sociale acceptatie en emancipatie van christelijke LHBT’s.

Tijdens het symposium wordt via workshops aandacht besteed aan vier deelthema’s: onderwijs, hulpverlening, media en de internationale context.

Binnen seculiere media kan homoseksualiteit een ‘lakmoesproef’ worden waarmee de rol van religie in het publieke domein bevraagd of bekritiseerd wordt, bijvoorbeeld wanneer christenen die een publieke rol vervullen herhaaldelijk naar hun mening over het onderwerp gevraagd wordt. Christelijke media op hun beurt moeten er in hun verslaglegging rekening mee houden dat er binnen hun achterban op heel verschillende wijze over het onderwerp homoseksualiteit gedacht wordt. Ten slotte zijn er naast de gevestigde, traditionele media tal van nieuwe wijzen van communiceren via nieuwe, sociale media.

Tijdens het symposium zullen vragen aan de orde komen als:

  • Wat is de rol van (christelijke) weblogs, twitteraars en facebookgebruikers in de beeldvorming rond geloof en homoseksualiteit?
  • Heeft de redactie een verantwoordelijkheid richting LHBT-emancipatie?
  • Hoe worden religie en homoseksualiteit in beeld gebracht? Welke keuze worden er gemaakt binnen de redacties?
  • Wat is de rol van de achterban?

Symposium Geloof en seksuele diversiteit in de christelijke praktijk

Datum: woensdag 1 oktober 2014 – tijd: 12.30-17.30 uur

Locatie: Ministerie van OCW (Barcelonazaal), Rijnstraat 50 te Den Haag

Meer informatie en aanmelden: [email protected]

LCC Plus Projecten is de naam waaronder de christelijke LHBT-alliantie van LKP, CHJC, ContrariO, HolyFemales.nl en Netwerk Mirre in 2012-2014 vijf projecten uitvoeren voor de sociale acceptatie van homoseksualiteit in christelijke kringen.

[Bron: Ministerie van OCW, LCC Plus Projecten]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!