Terug naar overzicht

Kinderrechtentop ook over en met LHBTI-jongeren

Op donderdag 20 november organiseert UNICEF in Leiden de Kinderrechtentop. Daarbij zal ook gepraat worden over de rechten van LHBTI*-jongeren, die zelf ook deelnemen aan de top. COC Nederland is betrokken bij de Kinderrechtentop door het organiseren van de Ronde Tafel Discussie over LHBTI-kinderrechten. Prinses Beatrix is aanwezig bij de Kinderrechtentop.

oglogo_25-jaar-kinderrechtenAanleiding voor de Kinderrechtentop is de viering van 25 jaar Verdrag voor de Rechten van het Kind. UNICEF Nederland, Gemeente en Universiteit van Leiden organiseren ter gelegenheid daarvan de Kinderrechtenweek van 17 tot en met 21 november, met op donderdag 20 november een Kinderrechtentop in de Hooglandse Kerk.

Tijdens die bijeenkomst gaan jongeren, beleidsmakers, wetenschappers en andere professionals met elkaar in gesprek om de doelstellingen van het Kinderverdrag verder in de samenleving te verankeren.

Onderwerpen die aan de orde komen in Ronde Tafel Discussies tijdens de Kinderrechtentop zijn o.a. de positie van kinderen van asielzoekers, kinderrechten in het Caribisch deel van het Koninkrijk, kindermishandeling, jeugdzorg, kinderarbeid en de rechten van LHBTI-jongeren.

Over dat laatste onderwerp heeft het COC het rapport LHBTI-kinderen in Nederland geschreven, dat afgelopen februari werd aangeboden aan staatssecretaris Martin van Rijn van VWS. Het COC is daarom gevraagd om de Ronde Tafel Discussie over LHBTI-kinderrechten te organiseren.

Voor de diverse Ronde Tafel Discussies werken de organisatoren samen met o.a. Defence for Children, Save the Children, Stichting Kinderpostzegels, Terre des Hommes en COC Nederland. De Kinderrechtentop wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.

[Bron/Illustraties: Kinderrechtenweek]

* LHBTI = lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!