Terug naar overzicht

COC gematigd positief over uitspraak EU-Hof

COC Nederland is gematigd positief over de uitspraak die het Hof van Justitie van de Europese Unie op 2 december deed over LHBT asielzoekers. Het Luxemburgse Hof bepaalt in zijn uitspraak waar EU-lidstaten aan moeten voldoen bij de behandeling van asielverzoeken van LHBT’s.

Zo bepaalt het Hof dat LHBT asielzoekers niet mogen worden ondervraagd over seksuele handelingen of de wijze waarop zij in praktijk aan hun seksuele gerichtheid vormgeven, want dat is in strijd met het recht op privacy. Ook mogen LHBT’s niet worden onderworpen aan ‘tests’ om hun homoseksualiteit vast te stellen en mogen bijvoorbeeld video-opnamen van seksuele handelingen geen rol spelen in de asielprocedure.

Het Hof stelt ook dat wanneer LHBT’s, bijvoorbeeld uit angst of schaamte, pas later in een asielprocedure uit de kast komen, daaruit niet de conclusie mag worden getrokken dat hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit ongeloofwaardig is.

Het COC pleit al enige jaren voor het bovenstaande. Dat gebeurde bijvoorbeeld in het rapport Fleeing Homophobia (2011) van de Vrije Universiteit en COC, het eerste onderzoek ooit naar asielbeleid en -praktijk voor LHBT’s in Europa.

Het COC wijst erop dat ook de Nederlandse asielpraktijk nog niet altijd aan de nu door het Hof geformuleerde eisen voldoet. De organisatie wil dat staatssecretaris Teeven erop toeziet dat dat wel steeds gebeurt.

Het COC is teleurgesteld dat de eigen verklaring van de asielzoeker over diens seksuele gerichtheid of genderidentiteit volgens het Hof niet bepalend is voor de vraag of de betrokkene daadwerkelijk LHBT is. De verklaring van de asielzoeker vormt weliswaar het uitgangspunt, maar deze kan volgens het Hof door ondervragingen geverifieerd worden.

COC Nederland betreurt het verder dat het Hof onduidelijkheid laat bestaan over het gebruik van stereotypen over LHBT’s in de asielprocedure. Volgens het Hof mag een oordeel niet ‘louter’ op stereotypen over LHBT’s gebaseerd worden. Het COC wil dat stereotypen geen enkele rol spelen bij het beoordelen van de vraag of een asielzoeker LHBT is.

Het oordeel van het Hof is het antwoord op een vraag van de Nederlandse Raad van State. Die had het Hof gevraagd naar de wijze waarop kan worden vastgesteld of asielzoekers daadwerkelijk LHBT zijn. Net als de eerdere uitspraak van het Hof, waarin bepaald werd dat LHBT asielzoekers niet de kast in mogen worden gestuurd, geldt deze uitspraak voor de hele Europese Unie.

[Bron: COC NL, Europees Hof van Justitie – Foto Europees Hof van Justitie: CC-Cedrie Puisney]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!