Terug naar overzicht

Meer steun nodig voor Marokkaans- en Turks-Nederlandse LHBT’s

De Rijksoverheid moet meer steun geven aan Marokkaans- en Turks-Nederlandse LHBT’s. Dat stelt COC Nederland in reactie op het vrijdag verschenen rapport De acceptatie van homoseksualiteit door etnische en religieuze groepen in Nederland van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Het SCP presenteert ernstige cijfers over de slechte acceptatie van LHBT’s in Turks- en Marokkaans- Nederlandse kringen. De acceptatie lijkt onder jongere generaties nauwelijks te verbeteren. Ook in orthodox-christelijke en moslimkringen is het relatief slecht gesteld met de acceptatie van LHBT’s.

Loden last

“Tienduizenden Marokkaanse- en Turks Nederlandse LHBT’s gaan zwaar gebukt onder de loden last van gebrekkige acceptatie”, reageert COC-voorzitter Tanja Ineke op de SCP-cijfers. “De Rijksoverheid moet daarom het groeiende aantal LHBT-initiatieven uit deze kring steunen, want Marokkaanse- en Turks Nederlandse LHBT’s zijn zelf het best in staat om verandering teweeg te brengen.”

De COC-voorzitter doelt op initiatieven als de Marokkaanse- en Turkse boot tijdens de Amsterdam Gay Pride, groepen van moslim-LHBT’s zoals Ma’ruf en Haardvuuravonden en biculturele LHBT-gemeenschappen zoals Respect2Love en Trans United van het COC. Vanuit deze initiatieven kunnen biculturele- en moslim LHBT’s zelfvertrouwen opbouwen, het gesprek binnen hun gemeenschappen aangaan en acceptatie bevorderen.

Het COC voert momenteel vruchtbare gesprekken met de ministeries van SZW en OCW over een partnerschap om dit soort initiatieven beter te ondersteunen.

SCP - De acceptatie van homoseksualiteit door etnische en religieuze groepen in Nederland - novermber 2014 KLEIN‘Homoseksualiteit is verkeerd’

Volgens het SCP-onderzoek vindt de helft van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders homoseksualiteit verkeerd, tegenover één op de tien autochtone Nederlanders. Driekwart zou er een probleem mee hebben als hun kind een partner zou hebben van hetzelfde geslacht (één op de zes autochtone Nederlanders).

De jongere generatie migranten staat iets positiever tegenover LHBT’s, maar de vooruitgang is beperkt. Zo heeft driekwart van zowel de eerste als de tweede generatie Turkse en Marokkaanse Nederlanders er moeite mee als hun kind zou samenwonen met een partner van hetzelfde geslacht. Een derde van de Turkse en Marokkaanse scholieren zegt dat LHBT’s zouden mogen behoren tot hun vriendenkring; bij autochtone scholieren is dat driekwart.

Uit het SCP-onderzoek blijkt ook dat het in orthodox-gereformeerde en moslimkringen slecht gesteld is met acceptatie van LHBT’s. Zo vindt 53 procent van de moslims en 58 procent van de gereformeerden dat homoseksualiteit (bijna) altijd verkeerd is.

[Bron: COC NL – SCP]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

FOTO: Deelnemers aan COC’s multiculturele gemeenschap Respect2Love –  Jasper Rens van Es voor Nietalleenanders.nl